Nootti Yleisradiolle

Uuden Suomen blogini 15.12.2017 15:45

 

Perussuomalaisten jäsen Sebastian Tynkkynen on nostanut facebook-sivuillaan esiin Yleisradion kutsun tämän päivän 15.12.2017 Yle Perjantai ohjelmaan (lähde: https://www.facebook.com/sebastian.tynkkynen) Lainaus kutsusta:

 

”Tervetuloa mukaan yleisöön seuraamaan Yle Perjantain suoraa Uusi Eurooppa-lähetystä TTT-klubille Tampereelle. Olette oikein tervetulleita mukaan kaikkien aiheesta kiinnostuneiden henkilöiden kanssa mukaan seuraamaan lähetystä yleisöön. Voitte välittää kutsua esimerkiksi aiheesta kiinnostuneille maahanmuuttajille, heidän läheisilleen ja työntekijöillenne, tai kasata yleisesti asioista kiinnostuneiden ryhmän ja ilmoittaa suoraan minulle.  Lähetys on kaikille avoin, ilmainen ja ikärajaton. Lähetys on valitettavasti suomeksi. ”

 

Yle veron maksajana vaadin Yleisradion hallintoneuvostoa ryhtymään välittömiin toimenpiteisiin, että millä oikeudella ja kenen valtuuttamana Yleisradio pyytää julkisessa kutsussa Yle Perjantai ohjelman lähetykseen anteeksi sitä, että ohjelma lähetetään Suomen kielellä? Suomessa on kaksi virallista kieltä, Suomi ja Ruotsi. Kutsu on lähetetty Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuonna ja vieläpä satavuotisjuhlakuukautena. Kuinka moni suomalainen maksaa yleveroa siitä, että Yle pyytää anteeksi sitä, että heidän ohjelmassaan puhutaan suomen kieltä? Nyt on ylitetty kriittinen piste kulttuurimarxistisessa mädätyksessä ja suomalaisten haukkumisessa  ja on aika panna stoppi tälle suomalaisia halveeraavalle pelleilylle!!

Kriittinen puheenvuoro Euroopan tulevaisuudesta

Uuden Suomen blogini 20.11.2017 16:09

 

Kriittinen puheenvuoroni Euroopan tulevaisuudesta 20.11.2017 Eurooppalainen Suomi-seminaarissa Helsingissä (tässä on koko puhe, aikarajoituksista johtuen jouduin lyhentämään itse tilaisuuden puhetta hieman)

Se on täysin järjetöntä, että olemme Euroopassa sellaisessa tilanteessa, jossa syytetään esim. Venäjää siitä, että se tukee Eurooppalaisia oikeistopopulistisia liikkeitä ja sitä kautta pyrkisi lisäämään EU:n epävakautta, koska se syy luonnollisesti siihen, että oikeistopopulistiset liikkeet ovat kasvaneet, varsinkin suhteessa maahanmuuttopolitikkaan, niin sehän johtuu vain siitä, että Euroopassa on epäonnistunut maahanmuuttopolitiikka. Se, että nämä liikkeet ovat kasvaneet Euroopassa, ei ole Venäjän eikä minkään muunkaan valtion informaatiosodankäynnin vaikuttamisyritys, vaan kyseessä on pelkästään Eurooppalaisten ihmisten turhautuminen oman maansa päättäjiin ja heidän kyvyttömyyteensä hoitaa Eurooppaan saapuvaa hallitsematonta ja haitallista maahanmuuttoa. Erityisesti kiristämällä maahantulemisen ehtoja ottamalla käyttöön pikakäännytyksiä ja rajatarkastuksia ja kiristämällä sosiaaliturvanehtoja EU maat tekisivät välttämättömät toimenpiteet omien maidensa suojelemiseen hallitsemattomilta siirtolaisvirroilta. Esim. Unkari ja muutama muu Itä-Euroopan maa edustaa EU:n tulevaisuus ja lähitulevaisuuskehyksessä ainoita toivon linnakkeita. Uskon, että heidän kansalaiset olisivat valmiita jatkamaan sellaisessa EU:ssa, joka ei mene tällaiseen liittovaltiokehitykseen ja jossa kunnioitetaan kansallista itsemääräysoikeutta erityisesti maahanmuuttopolitiikassa. Itä-Euroopan ihmisillä on niin tuoreessa muistissa, nämä Neuvostoliiton ajat, että nuoremmatkin sukupuolet muistavat, kun Neuvostoliitto hajosi vuonna 1991, että se vapauden hinta on todella kova, ja jos siitä lipsuu syystä tai toisesta niin ne seuraukset voivat olla mahdollisesti vuosikymmeniä, jopa vuosisatoja. Eli he eivät halua palata sellaiseen samaan järjestelmään. Itä-Euroopan ulkopuolella EU-kansalaiset ovat valitettavan paljon unohtaneet lähihistoriansa. Eli sekin on yksi Euroopan tulevaisuuden suurimpia ongelmia, että ihmiset ovat laajalti Euroopassa, johtuen juuri tästä kulutuskulttuurista, mediasta, ja siitä, että nykymaailma on hyvin pinnallistunut ja lyhytjännitteistä, että ihmiset ovat unohtaneet lähihistoriansa.

Jokaisen maan täytyy jokaisena historiallisena ajanjaksona ja kaikkina aikakausina pyrkiä vastaamaan tiettyihin peruskysymyksiin jos puhutaan demokraattisista ja kansanvaltaisista yhteiskunnista, jossa hallitsijat on vastuussa tekemisistään ja heidät voidaan panna myös vastuuseen joko uusien vaalien kautta jne. ihan laillisella ja sivistyneellä tavalla vastuuseen. Kaikissa tällaisissa maissa valtion täytyy vastata ja oikeastaan diktatuurissa myöskin, koska ennen pitkään sekin sortuu, jos ei vastata. Peruskysymykset ovat ne, että kuinka paljon valtiolla on kokonaisresursseja ja miten nämä resurssit jaetaan ja kuinka oikeudenmukaisesti ne jaetaan ja miten oikeudenmukaiseksi ihmiset kokevat tämän järjestelmän. Kokemushan on tietenkin realismiin pohjautuvaa, yhteiskuntaa on hyvin vaikea kokea oikeudenmukaiseksi jos tulonjako on epäoikeudenmukaista.  Ihmisistä puhutaan nykyään kuluerinä ja kustannushyödykkeinä ja se mikä aiheuttaa särön sukupolvien väliseen ketjuun on se, että varsinkin nuoremmat sukupolvet, joihin itsekin toivon mukaan 31 vuotiaana kuulun, en ole todennäköisesti vielä fossiili, niin itsekin näen sen, että siinä ei ole mitään järkeä, että meille kerrotaan tällainen narratiivi, että työ tekijänsä kiittää ja pitää kerätä verotuloja ja näin ja sitten eläkkeelle jne. Näen tässä ison ongelman, koska kansalaisilta on hyvin vaikea vaatia vuosikymmenien pitkäjänteisyyttä ensinnäkin kun töitä ei niin paljon ole että yhteen työhön olisi edes mahdollista sitoutumaan, ja vaikka olisikin esimerkiksi vakituisessa työsuhteessa, niin silloin kun alkaa isoissa firmoissa yt-kierrokset niin niitä tarinoita kun kuuntelee, että ihminen sanoo häkeltyneenä, että annoin 20 vuotta tai 30 vuotta tälle firmalle, ja kaikki tuhotaan yhdessä yt-kierroksessa, ja samaan aikaan jos tämä yritys takoo huipputulosta ja valtiovalta kehuu samaan aikaan yhteiskunnassa tapahtuvaa talouskasvua, niin tällainen yt-giljotiini voi pysyvästi syrjäyttää ihmisiä työmarkkinoilta ihan senkin takia, että ihmisiltä katoaa luottamus heidän osallistumiseensa yhteiskuntaan että heidät voidaan milloin tahansa korvata riippumatta siitä, miten kovalla intensiteetillä, rohkeudella, ja sitkeydellä he raivaavat tiensä eteenpäin yhteiskunnassa parempiin asemiin, parempipalkkaisiin asemiin, joka tuo myös verotuloja, niin tämä luottamuksen puute tuhoaa myös meidän hyvinvointiyhteiskuntaa, että meillä on yhä enemmän ihmisiä, jotka kokee, että tässä ei ole mitään järkeä, erityisesti sen takia, että vaikka sinulla olisi kova työmoraali, niin sinut voidaan milloin tahansa korvata tai  syrjäyttää esimerkiksi työvoiman tarveharkinnan poisto, joka tulee jos se yleistyy eri eu maissa, rapauttamaan täysin työmarkkinat ja luomaan ihan uuden tällaisen uusorjaliston luokan johon suomalaisetkin joutuvat, jos yli sadan kansanedustajan allekirjoittama lakialoite koko työvoiman tarveharkinnan osalta hyväksytään eduskunnassa.

 

Toinen EU-aluetta todella paljon rapauttava kehitys on se, että ihmiset ovat vieraantuneet toisistaan ja tämä kehitys on ollut todella nopeaa ja siihen on tietysti monia syitä, nykyteknologia, äärimmäinen kilpailullisuus, tällaiset kapitalistiseen/neoliberalistiseen politiikkaan liittyvät ilmiöt, millä tavalla tavalla ne muuttavat ihmisten välisiä suhteita, eli niin kuin tämä kuuluisa filosofi Deleuze sanoi, vapaasti suomennettuna, että moderni yhtiö, joka edustaa ja on tavallaan tällainen uusi valtamekanismi yhteiskunnassa niin se aiheuttaa sen, että on syntynyt uusi tilanne, jossa ihmiset itse syrjäyttävät toinen toisiaan, kun yhteiskunnan ylin ihanne on tällainen äärimmäinen kilpailu, joka esitetään terveenä ihanteena, niin  se aiheuttaa muutoksen sosiaalisen kontrollin mekanismeihin, jossa ihmisiä ei tarvitse enää suoraan hallita, vaan he itse syrjäyttävät toinen toisiaan. Ja ihmiset jakavat toisensa toisensa voittajiin ja häviäjiin sillä tavalla että mennään eteenpäin kyynerpäätaktiikalla niin tällainenhan tuo yksilölle menestystä, mutta yhteisölle se aiheuttaa valtavia taloudellisia ja myös inhimillisiä tappioita, eli tällainen vääristynyt/epäterve kilpailu, jossa talouskasvun hyödynsaajia on vähän ja ne vähenee koko ajan ja myös taloudellisen keskiluokan tuhoutuminen, s e että meillä alkaa olemaan yhä enemmän rikkaita ja köyhiä eikä mitään siinä välissä, eli Euroopassa palataan ja Suomessakin ollaan palaamassa tämmöiseen sääty-yhteiskunnan aikaiseen järjestelmään. On hyvin ristiriitaista, että vaikka meillä on teknologista kehitystä ja teknologia kehittyy koko ajan lääketieteessä ja muussa niin meillä on teoreettisella tasolla paljon mahdollisuuksia parantaa ihmisten elämän laatua ja tätä keskustelua näkeekin meillä on paljon professoreita, tutkijoita, asiantuntijoita, poliitikkoja, jotka ihan aiheenmukaisesti heillä on ihan hyvin idealistinenkin kuva siitä, että teknologia, miten se parantaa ihmisten elämää, mutta pahoin pelkään että köyhien määrä tulee kaikesta hypesta ja taloudellisten mahdollisuuksien maalaamisesta huolimatta lisääntymään. Teknologian kehittyminen ja robotisaatiota korvaa ihmisiä ja tarveharkinnan poisto  aiheuttaa halpatyövoimaa ja suoranaista orjatyövoimaa. En ole nähnyt EU:ssa  isomman luokan tai vakuuttavia ratkaisuehdotuksia siihen, puhumattakaan että niitä olisi vaadittu poliittisella tasolla kovaa ja korkealta ja kuuluvasti, että mitä tälle tulonjakokysymykselle tehdään on enemmän rikkaita ja köyhiä ja kun on yhä enemmän ihmisiä, jotka syrjäytyvät yhteiskunnassa.  Suomessakin tulee nopeasti häviämään kymmeniä tuhansia työpaikkoja ja uusia tietenkin syntyy tilalle, mutta kuinka paljon jo syntyykö uusia työpaikkoja riittävästi? Euroopassa puuttuu varautumissuunnitelma sen varalle, että mitä tapahtuu ja miten tilanne hoidetaan, kun robotisaation ja teknologian kehityksen tuhoamat työpaikat häviäää. Koska EU:lla ei ole tällaista varautumissuunnitelmaa, jossa ihmisten taloudellinen turvallisuus on turvattu siitä huolimatta, että teknologia kehittyy ja kun pienituloisten ja köyhien määrä saavuttaa kulminaatiopisteensä, niin silloin historia on meille näyttänyt, että suuret konfliktit alkavat ja imperiumitkin kaatuvat. Niin tulee kaatumaan myös EU jos se ei pysty tarjoamaan tarpeeksi suurelle määrälle EU-valtioiden kansalaisille tarpeeksi työtä, toivoa ja turvaa.

Toinen ongelma EU:ssa ovat nämä ihmisoikeusnäkökulmat ja sen vääristynyt keskustelu, joka on epätasapainossa. Euroopassa puhutaan paljon EU-maiden ulkopuolisten maiden ja erityisesti kolmansien maiden sisällä olevasta ihmisoikeustilanteesta, siinä ei ole mitään väärää, mutta siinä on väärää, että samaan aikaan me ei keskustella Euroopan sisäisestä ihmisoikeustilanteesta, erityisesti suhteessa siihen, että esimerkiksi Sharian laki ja vaatimus saada Shariatuomio-istuimia Eurooppalaisiin valtioihin ei ole yhteensopiva Eurooppalaisten ihmisoikeuksien kanssa. Esim. Englannissa on ollut jo useita vuosia käytössä perheoikeudellisissa kysymyksissä Sharia-oikeusistuimia.  Nykykehityksen edetessä Sharia oikeusistuimia tulee varmasti lisää ympäri Eurooppaa. Sharian laki on ristiriidassa Eurooppalaisten ihmisoikeuskäsitysten kanssa ja näin ollen tämä luo jo fundamentaalisen eron Eurooppalaisen ja islamilaisen oikeusjärjestelmän kanssa, jolloin meidän on mahdotonta yhteensovittaa näitä kahta täysin erilaista ja täysin erilaisiin arvopohjiin perustuvia oikeusjärjestelmiä. Erittäin ristiriitaista on myös se, että samat tahot ja ihmiset, jotka ovat Euroopassa äänekkäimmin vaatimassa esimerkiksi naisten oikeuksien parantamista eivät ota mitään kantaa siihen ristiriitaan, minkä Sharialaki aiheuttaa Euroopan sisällä.

 

Verrattaessa Sharialain yhteensopivuutta Euroopan ihmisoikeussopimukseen, Andorralainen liberaalipuolueen jäsen ja entinen ulkoministeri ja suurlähettiläs Meritxell MATEU,  on verrannut Euroopan Neuvoston Parlamentaarisen Yleiskokouksen committee of legal and human rights toimielimen pääätöslauselmaehdotuksensa tutkimuksissaan

 

(Compatibility of Sharia law with the European Convention on Human Rights: can States Parties to the Convention be signatories of the ‘Cairo Declaration’? Linkki päätöslauselmaehdotukseen http://www.assembly.coe.int/Committee/JUR/ajdoc282016.pdf

 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja epävirallisten islamilaisten oikeusistuimien käytäntöjä useissa eri Euroopan Neuvoston jäsenmaissa. Hän on löytänyt raportissaan seuraavat ongelmalliset kohdat Euroopan ihmisoikeussopimuksesta, jotka ovat ristiriidassa Sharian lain kanssa:

 

1.Euroopan ihmisoikeussopimuksen artikla 14 kieltää syrjinnän sukupuolen tai uskonnon perusteella.

2. Euroopan ihmisoikeussopimuksen protokolla 7 artikla 5 laatii tasa-arvon aviopuolisoiden laillisten aviopuolisoiden välille.

3. Tässä kontekstissa pitää tehdä viittauksia myös muihin Euroopan Ihmisoikeussopimuksen määräyksiin ja sen lisäprotokolliin,

4. kuten Artikla 2 (oikeus elämään),

5.  Artikla 3, (kidutuksen kieltäminen tai epäinhimillisen tai alentavan kohtelun kieltäminen),

6. Artikla 6 (oikeus reiluun oikeudenkäyntiin),

7. Artikla 8 (oikeus yksityis ja perhe-elämän kunnioittamiseen),

8. Artikla 9 (uskonnonvapaus),

9. Protokolla 1:sen artikla 1:nen (omaisuuden suoja)

10. ja Protokollat numerot 6 ja 13, jotka kieltävät kuolemantuomion.

 

 

Eli me olemme Euroopassa joko tai tilanteessa: Me joko valitsemme Eurooppalainen ihmisoikeus ja oikeuskäsitys ja me emme anna senttiäkään periksi, tai sitten tilanne valuu siihen, että täällä on kohta Suomessakin kilpailevat oikeusjärjestelmät ja oikeusistuimet,….Tähän tämä tulee nykykehityksellä kovaa vauhtia menemään ja sitten ennen pitkään Sharia-oikeus voi syrjäyttää Eurooppalaiset oikeusistuimet kun väestössä alkaa olemaan yhä enemmän muslimitaustaisia henkilöitä, jotka alkavat vaatimaan Sharian lain noudattamista Euroopan sisällä . Koska Sharia-oikeus on vallitsema oikeusjärjestelmä islamilaisissa maissa, niin luonnollinen seuraus muslimien määrän lisääntymisestä Euroopassa on se, että tulemme näkemään yhä enemmän vaatimuksia muuttaa tätä meidän oikeusjärjestelmää ja meidän valtiojärjestystä Sharialain mukaiseksi. Tämä prosessi on ristiriidassa Eurooppalaisen ihmisoikeuskäsityksen kanssa, oikeusjärjestelmän kanssa, niin tämä yhtälö ei vaan tule toimimaan. Ja tämä yhtälö täytyy vaan ratkaista sillä, että Euroopan täytyy harjoittaa erittäin tiukkaa maahanmuuttopolitiikkaa, ja Euroopan ulkorajat täytyy laittaa kokonaan kontrolliin, tarvitaan pikakäännytyksiä, EU:n ei missään nimessä pidä vaatia mitään ”solidaarisuutta” tai tällaista taakanjakoa, vaan fakta on se, että Eurooppa  on ottanut jo vastaan enemmän pakolaisia, kuin se pystyy kotouttamaan. Miljoonia laittomia siirtolaisia on kadonnut maan alle. Me emme tiedä heidän kaikkien taustoja tai motiivejaan, joukossa voi olla terroristeja ja muita ääritekoihin jo kyenneitä henkilöitä. Miten laittomat siirtolaiset aikovat selviytyä maan alla? Ihmisen täytyy elää jollakin eli monella on edessään rikollisuuden tie.

Kun katsotaan tätä Euroopan maahanmuuttotilannetta niin EU on itse aiheuttanut hallitsemattomalla maahanmuuttopolitiikalla tämän tilanteen ja jos Eurooppa kykene tätä ratkaisemaan niin ennen pitkään ajaudumme laajamittaisiin konflikteihin eri EU maissa tällaisen Huntingtonilaisen Clash of the Civilizations tyylisen skenaarion mukaisesti. Eurooppa on itseasiassa tällaisen konfliktin alkuvaiheessa ja olemme kovaa menossa laajamittaisempiin onfliktiin. Esimerkkejä konfliktin alkamisesta näkyy kaikkialla Euroopassa, esimerkkeinä rajusti viime vuosina lisääntyneen ääri-islamistiset terrori-iskut ja no go-alueet erityisesti Britanniassa, Ranskassa, Saksassa ja Ruotsissa.
Tämä Euroopan sisäisten levottomuuksien lisääntyminen on fakta, josta päästään seuraavaan aiheeseen eli yksi Euroopan ns. temaattinen ongelma on puheet vihapuheesta tai vastaavasta, asioista ei voida keskustella normaalisti enää koska faktojen ääneen sanominen on vihapuhetta. Ihmisiä pelotellaan ja uhkaillaan oikeustoimilla, niin tämä on esimerkki meidän oikeusjärjestelmämme ja oikeusvaltiomme kriisistä, koska meillä sensuroidaan omia kansalaisia esimerkiksi maahanmuuttokriittisiä tai muista vallitsevaa yltiösuvaitsevaista hegemoniaa kyseenalaistavia puheenvuoroja.

 

Ja sitten mennään johtopäätöksen eli mitä Euroopassa pitää tehdä, on monia asioita.  Mutta se, mitä pitää korostaa on se, että meillä on oikeusjärjestelmä täällä, Eurooppalaisten valtioiden tulee vaalia kansallista itsemääräämisoikeutta kaikissa kysymyksissä ja akuutein niistä on maahanmuuttoon  liittyvät kysymykset erityisesti maahanmuuttopolitiikan huomattava ja raju tiukentaminen ja tämän pysyväksi käytännöksi luominen niin, että me säilytämme omat kulttuuriset erityispiirteemme, omat tapamme, ettei meidän elämäntapaamme korvata jollakin vieraalla, joka on nyt valitettavasti tapahtumassa paraikaa.  Meidän tulee vaalia omaa oikeusjärjestelmää ja estää sen heikentyminen, niin että meidän oikeusvaltioperiaatteen täytyy tukea ja suojella oman maan kansalaisia siltä, että ihmisiä vainotaan poliittisesti siitä, että he ajattelee toisella tavalla kuin mikä on ”yleisesti  hyväksyttyä”. Sananvapauden rajoittaminen ei kuulu länsimaisiin demokratioihin. Koko läntiseen maailmaan on syntynyt valtakeskittymä, joka pyrkii rajoittamaan ihmisten sananvapautta samaan aikaan esiintyen liberaaleina ja suvaitsevaisena. Tämä valtakeskittymä on demokratian vihollinen ja edustaa todellisia demokratian vastaisia voimia Euroopassa. Ihmisillä pitää olla oikeus keskustella asioista kriittisesti ilman, että heitä rajoitetaan tai ilman, että heillä on pelkoa seurauksista siitä, että mitä työpaikalla ajatellaan, mitä naapurit ajattelee, meneekö heidän nimensä nyt johonkin rekisteriin tai mustalle listalle, koska he ajattelevat tietyllä tavalla? Ja tottakai on sanomattakin selvää että sananvapaudessakin on vastuu jos mennään uhkailuihin tai vastaavaan toimintaan. Mutta asioista on voitava keskustella vapaasti todella kriittiseen sävyyn ilman pelkoa oikeusprosesseista. Mikäli EU maat eivät kykene sallimaan vapaata keskustelua niin me olemme räjähdysmäisessä tilanteessa, jossa ihmisiä vuosikaudet yhä enemmän sensuroidaan, heistä tehdään ajatusrikollisia omissa kotimaissaan ja he joutuvat sivustakatsojiksi, ja he kokevat, että heillä ei ole vaikutusvaltaa oman maansa asioihin. Niin tämä on jo itsessään ilman, että ajattelemme tulonjakokysymyksiä jne, sellainen ruutitynnyrimäinen tilanne jos missä tahansa valtiossa missä tahansa aikakaudella ruetaan mielivaltaisesti rajoittamaan vapaata kansalaiskeskustelua, jos tiedonvälitys on yksipuolista ja jos media valitsee ja maalittaa ihmisiä, että tuo sano tuolla tuolla tavalla ja sitten asettaa ikään kuin tällaiseen keskiaikaisen tori jalkapuuhun, julkiseen torijalkapuuhun siitä, että joku sanoi väärän mielipiteen. Joten olen huolestunut myös median tavasta, jolla se maalittaa ihmisiä sen sanomisista ja sille, että yksittäisille mielensäpahoittajille annetaan hirveästi palstatilaa, jolloin oikeat ongelmat jää varjoon.

 

Mitä on oikeat ongelmat? Meillä on paljon Suomessa kantasuomalaisia köyhiä ja sairaita ihmisiä ja heitteille jätettyjä vanhuksia.  Itse istun Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan jaostossa ja olen siellä nähnyt, että miten tiukilla on äänestyksissä se, että 80-90 ja jopa melkein satavuotialle monisairaille vanhuksille ei aina löydy sydäntä, että he eivät välttämättä saa kuljetustukea jne. tarvitsemaansa palvelua. Näin ihmisiä jää heitteille talvipakkasilla. Nämä ovat niitä oikeita ongelmia jotka jäävät varjoon silloin kun media jauhaa lillukan varsista ja mielensäpahoittajien mitättömistä ongelmista. Samaan aikaan kun joku pahoittaa mielensä, joku lonkkavikainen vanhus kaatuu talvipakkasilla, koska joutuu huonokuntoisena raahautumaan kauppaan asioille, koska hän ei ole saanut yhteiskunnalta kuljetuspalvelua. Kuka häntä auttaa, ja miksi häntä ei auteta? Miksi nuoret turvapaikanhakijamiehet saavat samaan aikaan 5 krtaa päivässä aterian tekemättä yhtään mitään sen eteen? Miksi pitäisi pelastaa koko maailma, kun Suomi ei enää ole hyvinvointivaltio sen omille kansalaisille?  Itsenäinen Suomi täyttää kohta 100-vuotta (satavuotta).  Sen vuoksi on erityisen tärkeää muistaa se historiallinen tosiasia, että Maa, joka tänään unohtaa oman maansa kansalaiset, on huomenna historiaa. Tämän historiallisen tosiasian laiminlyöminen tulee olemaan myös EU:n kohtalo, mikäli nopeita toimenpiteitä EU-kansalaisten ja heidän olosuhteidensa parantamiseksi ei tehdä.

Yle Parlamentti kanava

Uuden Suomen blogini 9.11.2017 17:20

 

Suomeen on perustettava uusi tv kanava Yle Parlamentti BBC Parliament kanavan tapaan. Kanavalla olisi ympäri vuorokauden poliitikkojen haastatteluja ja taustoituksia päivän politiikan tapahtumiin. Ylellä on koko maan kattava verkosto alueellisia toimituksia, joten vaalipiirikohtaisiin reportaaseihin löytyy jo nyt sopiva määrä henkilöresursseja. Valtakunnanpolitiikan lisäksi Yle Parlamentti kanavalla nähtäisiin koosteita eri kuntien kaupunginvaltuustojen kokouksista, maakuntavaltuustoista ja päätöksenteosta jokaisella päätöksenteon tasolla. Ulko- ja turvallisuuspoliittisia ohjelmia voisi taustoittaa Ylen ulkomaankirjeenvaihtajat. Yle Parlamentti kanavan toimintalinjan pitää olla mahdollisimman puolueeton ja sen tulee tarjota tasapuolinen eri puolueiden näkemysten esiin tuominen Yle veron maksajille. Kun Yle Parlamentti kanava olisi mahdollisimman monipuolinen ja puolueeton ja lähettäisi ohjelmaa 24/7, niin silloin kansalaisten kuva politiikasta eri tasoilla laajenisi ja poliittista tietoa välitettäisiin entistä tiiviimmin vaalien välillä. Demokraattisen yhteiskunnan peruspilari on vapaa tiedonvälitys ja mahdollisimman objektiivinen uutisointi. Tarjoamalla näköalapaikan suomalaiseen politiikkaan Yle parlamentti voisi vahvistaa suomalaista demokratiaa ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä. Esimerkiksi eduskunnan ja kaupunginvaltuustojen äänestyskarttoja näyttämällä useampi kansalainen heräisi siihen, miten heidän vaalipiirinsä ja kuntansa poliitikot ovat missäkin aiheessa äänestäneet. Näin kansalaisten olisi ajan myötä helpompi muodostaa äänestyspäätöksensä, kun tietoa politiikasta olisi yhdellä kanavalla saatavilla kellon ympäri.

Tarveharkinnan poisto tuhoaa suomalaisten työpaikat

Uuden Suomen blogini 25.10.2017 10:14

 

Eduskunnan täysistunnon lähetekeskustelussa on tänään käsittelyssä työvoiman tarveharkinnan poistava lakialoite (Lakialoite laiksi ulkomaalaislain 73 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdan kumoamisesta (https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lakialoite/Sivut/LA_41+2017.aspx ). Tarveharkinnan poisto tarkoittaa sitä, että Suomeen luodaan pysyvät halpatyövoimamarkkinat. Koska tämän lakialoitteen on allekirjoittanut yli sata kansanedustajaa, se menee hyvin todennäköisesti läpi eduskunnassa. Kun Suomeen tuleva halpatyöntekijä ottaa työn vastaan, vasemmistopuolueet näkevät tämän mahdollisuutena parantaa maailmaa. Oikeistopuolueet iloitsevat halvasta työvoimasta. Perussuomalaiset eivät iloitse tarveharkinnan poistosta. Kyseessä on vuosituhannen häikäilemättömin lakialoite, jolla suomalaiset työntekijät syrjäytetään pysyvään työttömyyteen ja taloudelliseen kurjuuteen omassa maassaan. Tämä tulee koskemaan nopeassa ajassa kymmeniä tuhansia työntekijöitä. Suomessa ei ole työvoimapulaa kuin muutamissa avaintehtävissä. Heidän palkkaamisensa EU ja ETA alueiden ulkopuolelta ei ole nytkään ongelma, kuten Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho on facebook-sivullaan muistuttanut: ” Saatavuusharkinnan poistamista perustellaan usein sillä, että ”Suomi tarvitsee osaajia”. Tässä yhteydessä on syytä huomata, että esimerkiksi erityisasiantuntijat, tutkijat ja yritysten yli- tai keskijohdossa toimivat henkilöt on jo nyt vapautettu saatavuusharkinnasta”.

Nämä nykyisin tarveharkinnan ulkopuolella olevat henkilöt eivät aiheuta samanlaisia kustannuksia veronmaksajille, kuin tilanteessa, jossa koko työvoima on vapautettu tarveharkinnasta. Monella suomalaisella alalla yleistyy lisäksi englannin kieli työpaikan pääkielenä, mikä vähentää entisestään ulkomaalaisten työntekijöiden motivaatiota opiskella Suomea. Jos englannin kieltä työpaikan pääkielenä laajennetaan uusille toimialoille, tämä luo jalustan tarveharkinnan poistamisella ja halpatyövoima voi näin vyöryä ovista ja ikkunoista tänne meidän koti-Suomeen. Samaan aikaan julkisuudessa käydään keskustelua, jossa suomalaisten sosiaaliturvaa vaaditaan osallistavammaksi ja suomalaisia työttömiä syyllistetään milloin mistäkin. Keskustelu suomalaisten sosiaaliturvan osallistamisesta on erittäin kyseenalaista tilanteessa, jossa vaikuttaa vahvasti siltä, että suomalaisia ei enää ”liian kalliina” työntekijöinä ylipäätään enää haluta töihin. Jos tarveharkinta poistetaan, tämä avaa pysyvän kanavan laittomalle siirtolaisuudelle tulla Suomeen. Silloin suomalaisia ei enää ”liian kalliina” tarvita, ja meidät syrjäytetään omassa kotimaassamme.

Suomenlahti saamassa joukkokanteen

Uuden Suomen blogini 12.10.2017 09:46

 

Suomenlahdella kuohuu

 

Suomenlahtea syytetään kulttuurisesta appropriaatiosta (kulttuurisesta omimisesta). Suomenlahdella on viime aikoina nähty paljon meduusoja (lähde:http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201710112200451269_u0.shtml) . Meduusat eivät kuulu Suomenlahden lajikkeisiin. Tiedostavat kulttuuripiirit ovat nostamassa joukkokanteen Suomenlahtea vastaan, jossa Suomenlahtea syytetään kultuurisesta appropriaatiosta ”Miten Suomenlahti kehtaa olla meduusojen kanssa yhteisessä kuvassa?! Suomenlahti on törkeästi ominut meduusat itselleen ja ottanut meduusat pois niiden luonnollisesta ympäristöstä. Koska Suomenlahti poseeraa avoimesti meduusojen kanssa, tämä herättää myös vakavan huolen mahdollisista muista kulttuurisista appropriaatioista”. Eräs joukkokanteen työryhmään kuuluva ja nimettömänä pysyttelevä asiantuntija on todennut Suomenlahden kulttuurisesta  appropriaatiosta seuraavaa: ”Pahoin pelkään, että nyt on nähty vasta jäävuoren huippu. Mitä jos Suomenlahti omii esim. valkohait tai pingviinit?” Eräs arvovaltainen työryhmän jäsen paheksui voimakkaasti Suomenlahtea: ”Suomenlahti pelkää meduusoja. Suomenlahti haluaa tulkita omalla tavallaan meduusoja ja projisoida niihin omia häikäilemättömiä kulttuurisia arvostuksia.” Emme tavoittaneet Suomenlahtea kommentoimaan syytöksiä kulttuurisesta appropriaatiosta.

–Totuuden uutiset 12.10.2017

Ilmastonmuutoskeskustelun epäterveellinen ihmiskuva

Uuden Suomen blogini 26.9.2017 22:57

Ilmastonmuutoskeskustelussa korostetaan koko ajan suoraan ja epäsuoraan ihmistä maapallon rajallisten resurssien kuluttajana. On hiilijalanjälkeä ja roskaamista ja meret täyttyvät muovista ja ihminen on ahne kuluttaja joka tuhoaa maapallon. Kun tätä mantraa toistetaan jatkuvasti ihmisiä aivopestään hyvin kyyniseen maailmankuvaan, jossa ihmiset nähdään pelkästään negatiivisessa valossa ja ihmisen hyvät puolet jäävät varjoon.  Eli toisin sanoen ilmastonmuutoskeskustelu on troijalainen hevonen, jolla pitkässä juoksussa ehdollistetaan ihmiset hyväksymään ajatus, että ihmisiä on maapallolla liikaa ja määrää tulee vähentää.  Arkielämässä tämä johtaa empatianpuutteeseen esim. luonnonkatastrofin sattuessa joku voi iloita tuhoista tyyliin ”maailmassa on muutenkin liikaa ihmisiä”. Yksi suurimmista ristiriidoista varsinkin vihervasemmiston ilmastopoliittisessa keskustelussa on se, että korostetaan ihmisten roolia liikakuluttajina ja ollaan huolissaan maapallon ylikansoittumisesta. Vihervasemmisto ei kuitenkaan näe ongelmaa siinä, että ylikansoittumista ratkotaan kestämättömällä tavalla eli hallitsemattomalla ja jatkuvalla elintasosiirtolaisuudella köyhistä maista varakkaisiin länsimaihin. Kuinka huono argumentti  ylikansoittumisesta voi olla, kun oma maa täyttyy elintasosiirtolaisista ja samaan aikaan toisaalla ollaan muka huolissaan ilmastonmuutoksesta ja maapallon ylikansoittumisesta? Eli vihervasemmiston parissa on suotavaa puhua ylikansoittumisesta globaalilla tasolla ongelmana, mutta jos jokin yksittäinen maa alkaa kärsimään esimerkiksi huonon maahanmuuttopolitiikan takia ylikansoittumisesta, niin se ei yhtäkkiä enää olekaan ongelma. Siksi herääkin kysymys, että onko koko ylikansoituskeskustelun tarkoitus oikeuttaa länsimaiden kansalaisten silmissä pysyvä elintasosiirtolaisuus länsimaihin?  Kun länsimaiden kansalaiset on saatu aivopestyä ylikansoituksen ajatukseen yleisellä tasolla ja samaan aikaan hyväksymään hallitsematon ja pysyvä elintasosiirtolaisuus länsimaihin, niin mihin tämä johtaa? Paradoksaaliseen tilanteeseen, missä länsimaiden ihmiset alkavat nähdä itsensä ja toisensa rasitteina, mutta hyväksyvät kuitenkin ”uudet tulijat” ilmastonmuutoksen ja ilmastopakolaisuuden jne. nimissä.   Viimeaikaiset poliittiset keskustelut työvoiman tarveharkinnan poistosta Suomen työmarkkinoilla tukevat tätä epäilyäni laittoman siirtolaisuuden pysyvästä väylästä Suomeen.

Avoin kirje sisäministeri Paula Risikolle

Uuden Suomen blogini 25.8.2017 12:20

Avoin kirje sisäministeri Paula Risikolle

Sisäisen turvallisuuden vastuuministerinä teidän pitää tehdä toimenpiteitä, joilla suomalaisten turvallisuus taataan koko ajan heikentyvässä turvallisuustilanteessa. Tässä ehdotuksiani välittömiin toimenpiteisiin:

  1. Länsirajalle pysyvä rajavalvonta. Tulijoita riittää satoja miljoonia Suomeen. Koordinoikaan toimia yhdessä poliisin, rajavartiolaitoksen, tullin ja puolustusvoimien kanssa. Raja on tukittava täysin laittomien siirtolaisten virralta. Väkisin maahan pyrkivät on pysäytettävä rajalle tarvittaessa kovaakin voimaa käyttämällä, kuten toimitaan monissa muissakin maissa ympäri maailmaa. Suomen valtioraja ei ole mikään huvipuisto.
  2. Poliisin ulkomaalaisvalvontaa on tehostettava ja poliisille hallituksen joululahjarahoista lisää rahaa, jos budjettiriihessä kansanedustajien järki ei riitä hyväksymään lisäpanostuksia sisäiseen turvallisuuteen.
  3. Sisäministerin fokus on siirrettävä pois suomalaisten ”vihapuheesta” ja tunnustaa tosiasiat; kansa on kypsä hallituksen epäonnistuneeseen maahanmuuttopolitiikkaan ja vaatii nopeita toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi.
  4. Sisäministerin on julkisesti todettava, että jos/kun poliisin ja turvallisuusviranomaisten resursseja lisätään, niin kyseessä on seuraus ennen kaikkea epäonnistuneesta maahanmuuttopolitiikasta ja maailmanparannus ideologiasta. Kun tunnustatte hallituksen tekemät virheet ja maahanmuuttopolitiikan sinisilmäisyyden, päästään Paasikiven hengessä tosiasioiden tunnustamisen vanavedessä eteenpäin ja parempaan Suomeen. Siihen ajatukseen ei enää voi kukaan ministeri tai kansanedustaja jäädä jumiin, että Suomi olisi hoitanut hyvin maahanmuuttopolitiikkaansa. Nyt on mentävä eteenpäin nopeasti ja tehokkaasti.
  5. Vaatikaa sisäministerinä, että ketään vierastaistelijoita ei päästetä enää takaisin Suomeen.
  6. Jotkut haluavat turvapaikanhakijoista halutaan Suomeen halpatyövoimareserviä. Tunnustakaa tosiasia, että kun kanta-suomalaiset joutavat halpatyövoimakehityksen vuoksi työttömyyskortistoon, niin tämä luo erittäin vakavan turvallisuusuhan, kun suomalaisilta viedään mahdollisuus hankkia omalla ahkeruudellaan oman toimeentulonsa. Tämän vuoksi ette voi sisäministerinä olla mukana tukemassa halpatyövoimakehitystä. Historia on näyttänyt kaikkialla, mitä tapahtuu, kun on suuri joukko vailla työtä olevia ihmisiä vailla toivoa. Jälki on ollut aina rumaa.
  7. Ottakaan tosissaan suomalaisten vakava ja akuutti huoli heidän turvallisuudestaan. Jos ette tähän pysty tai kykene, silloin olette väärässä paikassa ja sisäministeriksi tarvitaan henkilö, joka tekee pragmaattisia turvallisuustoimia suomalaisten hyväksi.

Paperillisten terveydenhuolto

Uuden Suomen blogini 2.8.2017 14:48

Laittomasti maassa olevien ulkomaalaisten niin sanottujen paperittomien terveydenhuollosta on varsinkin vihervasemmisto kantanut erittäin suurta huolta vuosikaudet. Vaikka ulkomaalainen on laittomasti maassamme, silti osa kansalaista pitää suurta meteliä ja huolta heidän oikeuksistaan. Mutta kuka kantaa huolto meidän paperillisten terveydenhuollosta? Olen Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston jäsen. Julkisuuslain vuoksi en voi jaoston esitylistalla olevia tapauksia yksityiskohtaisesti eritellä, mutta minulle on selvinnyt mm. se, että potilaita tullaan auttamaan aamutoimissa vasta puolen päivän tienoilla, ja kun ”aamutoimet ” on saatu suoritettua, niin hyvin pian alkuiltapäivästä potilaita valmistellaankin jo nukkumaan. Terveysasemien toiminta on ala-arvoista ja takaisinsoittopalvelulla kerrotaan meille  paperillisille, että resurssit ovat niukat, ja palvelua joutuu kiltisti jonottamaan ja odottamaan. Jostain syystä rahaa on kuitenkin mm. turvapaikanhakijoiden terveydenhuoltopalveluihin, olen saanut paljon kertomuksia siitä, että yksityisten terveysasemien odotustiloissa näkyy paljon turvapaikanhakijoita, jotka pääsevät suoraan lääkärille meidän veronmaksajien rahoilla. Samaan aikaan meidän omat vanhukset ja sairaat ihmiset elävät pula-ajan olosuhteissa homeisissa rakennuksissa, jossa hoitajapulan takia ei usein pystytä järjestämään normaalia viriketoimintaa potilaille, vaan ratkaisuna on pakkolääkitys ja nukuttaminen jo iltapäivällä. Kaikki tämä hirveys tapahtuu maassa, jossa maailman korkeimpiin kuuluva kokonaisveroaste ja työeläkemaksut. Kaikki tämä tapahtuu maassa,  jossa juhlapuheissa korostetaan hyvinvointivaltion merkitystä ja perustellaan korkeita veroja sillä, että ihmisistä pidetään huolta. Niin kauan kun paperillisten sosiaali- ja terveydenhuolto on näin huonolla tolalla, Suomen pitää lopettaa turvapaikanhakijoiden vastaanotto siitä yksinkertaisesta syystä, että verorahat eivät riitä omien kansalaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden ylläpitoon. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat tärkein julkinen palvelu, ja kun Suomi ei kanna vastuuta oman maan sairaista kansalaisista, se ei voi silloin kantaa huolta muun maan hädänalaisista. IT IS AS SIMPLE AS THAT.

Helsinkiläisten oikeusturva vaarassa

Uuden Suomen blogini 29.6.2017 21:25

Olin tänään valtuuskauden 2017-2021 ensimmäisessä Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoksen kokouksessa, missä toimin jaoksen varsinaisena jäsenenä. Jaoksessa käsitellään helsinkiläisten muutoksenhakuasioita sosiaali-ja terveysasioissa esimerkiksi asumispalvelumaksuja, sairaalamaksuja, perintäpäätöksiä, kotihoidon maksuja, laitoshoidon maksuja, omaishoidon tuen maksuja, kuljetuspalvelun maksuja ja vammaispalvelumaksuja. Jostain syystä kokouksen esityslistalla oli tänään 127 muutoksenhaku asiaa. Vertailun vuoksi viime kaudella Helsingin varhaiskasvatuslautakunnassa, missä toimin koko kauden varsinaisena jäsenänä, esityslistat olivat tyypillisesti noin 10-15 kohdan pituisia. Varhaiskasvatuslautakunnassa toimi myös erinomainen lakimies, joka oli läsnä jokaisessa kokouksessa. Aina kun esityslistassa edettiin asiakasmaksupäätöksiin, niin lautakunnan lakimies lyhyesti esitteli muutoksenhaun juridisesta näkökulmasta. Kysyin monesti lautakunnan lakimieheltä neuvoa asiakasmaksujen oikeudellisuuteen ja sain häneltä myös monesti hyviä neuvoja kokouksen aikana haluamieni vastaehdotusten muotoilussa, jotta niissä olisi mahdollisimman vähän tulkinnanvaraa. Joskus varhaiskasvatuslautakunnan noin 10 kohdan esityslista saattoi kestää yli 2 tuntia, kun päätettävistä asioista käytiin tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa keskustelua lautakunnan jäsenien ja virkamiesten kesken. Tämä on erinomainen ja tärkeä osa demokratiaa, että päätöksentekijöille annetaan kokouksessa tarpeeksi aikaa kysymyksille ja keskustelulla sekä esityslistojen pitäminen kohtuullisen pituisina, jotta toimielimen rooli ei muutu keskustelevasta ja pohtivasta automaattisen kumileimasimeen.

 

Tätä yllä esille tuomaani taustaa vasten olen erittäin huolestunut Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysjaoston menettelytavoista esityslistan järkyttävän suuren pituuden suhteen sekä kokousjärjestelyiden suhteen, kun jaoksessa ei ole ollenkaan lakimiestä läsnä kokouksissa.  Jokainen järkevä ihminen ymmärtää, että 127 asiakasmaksupäätöksen yksityiskohtainen käsittely ei todellakaan voi olla yhden jaoksen kokouksen esityslistalla, vaan ne olisi pitänyt jakaa useamman jaoksen kokouksen käsiteltäviksi.  Nyt tilanne on se, että sosiaali ja terveysjaos, missä toimin jäsenenä, on hyvin pitkälti kumileimasin johtuen esityslistojen liiallisesta pituudesta sekä lakimiehen puuttumisesta kokouksissa. Siksi vaadinkin nyt julkisesti, että sosiaali- ja terveysjaoston esityslistoja lyhennetään ja kokouksia järjestetään tarvittaessa vaikka joka viikko, jotta kaupunkilaisten oikeusturva ja oikeudenmukaisuus päätöksissä toteutuu mahdollisimman hyvällä tavalla. Lisäksi vaadin, että sosiaali- ja terveysjaoston kokoukseen tulee seuraavaksi neljäksi vuodeksi viraston lakimies jokaiseen kokoukseen varmistamaan päätöksenteon laillisuus esityslistalla olevien asioiden suhteen sekä esim. lautakunnan jäsenten tekemien vastaehdotusten juridisesti kestävän muotoilun. Helsinkiläisten etu, oikeusturva ja yleinen oikeudenmukaisuus vaativat näitä kahta muutosta astumaan voimaan mitä nopeimmassa aikataulussa.

Mitä apulaispormestari Nasima Razmyar oikein tarkoittaa?

Uuden Suomen blogini 26.5.2017 15:28

Sosiaalidemokraattien tuleva kulttuuri- ja vapaa-ajan asioista vastaava apulaispormestari Nasima Razmyar kirjoittaa demokraatissa seuraavaa: ”Suomalaisuus voi merkitä eri ihmisille eri asioita, eivätkä ne ole sen vähempiarvoisia. Suomen ei pitäisi olla vain jonkun rakentama ja joillekin tarkoitettu. Suomi ei ole kenenkään omistama.”https://demokraatti.fi/suomi-ei-ole-kenenkaan-omistama-nasima-razmyar-ihailee-suomalaista-sisua/ . Suomalaisten ei pidä missään olosuhteissa hyväksyä tällaisia puheita. Suomi on suomalaisten maa, niinkuin Afganistan on afganistanilaisten maa. Tässä ei pitäisi olla mitään epäselvää.  Nasima Razmyar on itse maahanmuuttaja ja hän saanut suomalaiselta yhteiskunnalta paljon. Kiitoksena vastaanottavan yhteiskuntamme eli Suomen panostuksista hänen koulutukseen, terveydenhuoltoon jne. hän tietoisesti hyökkää suomalaista identiteettiä vastaan. Tämä on todella erikoista, koska hän sanonut, että ”Minun Suomessani kenenkään ei pidä hävetä omaa identiteettiään tai vähemmistöön kuulumistaan.”http://seta.fi/vahemmistoon-kuuluva-maahanmuuttaja-sulkeutuu-liian-usein-syvalle-kaappiin/

Tämä ei ilmeisesti pädekään sitten meidän suomalaisten kohdalla, vaan hänen mielestään on täysin normaalia kyseenalaistaa se, että Suomessa asuu suomalaisia ja meillä oma perustuslakimme, yhteiskuntajärjestelmämme, kulttuuriset  tapamme ja erityispiirteemme.  On totta, että näitä vastaavia suomalaisuutta väheksyviä puheenvuoroja on kuultu varsinkin ns. punavihreän kuplan sisältä. Nyt on kuitenkin kyseessä apulaispormestari, jolla on hyvin paljon valtaa oman hallinnonalansa rahojen käytön suhteen Helsingin kaupungissa. Kun Nasima Razmyarin puheet ovat näin avoimen suomalaisvastaisia, onkin hyvin mielenkiintoista nähdä, että tullaanko helsinkiläisten rahoja käyttämään miljoonittain esimerkiksi laittomasti maassamme olevien turvapaikanhakijoiden erilaisiin sirkushuveihin.