Kaikki kirjoittajan Aleksi2015 artikkelit

Tarveharkinnan poisto tuhoaa suomalaisten työpaikat

Uuden Suomen blogini 25.10.2017 10:14

 

Eduskunnan täysistunnon lähetekeskustelussa on tänään käsittelyssä työvoiman tarveharkinnan poistava lakialoite (Lakialoite laiksi ulkomaalaislain 73 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdan kumoamisesta (https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lakialoite/Sivut/LA_41+2017.aspx ). Tarveharkinnan poisto tarkoittaa sitä, että Suomeen luodaan pysyvät halpatyövoimamarkkinat. Koska tämän lakialoitteen on allekirjoittanut yli sata kansanedustajaa, se menee hyvin todennäköisesti läpi eduskunnassa. Kun Suomeen tuleva halpatyöntekijä ottaa työn vastaan, vasemmistopuolueet näkevät tämän mahdollisuutena parantaa maailmaa. Oikeistopuolueet iloitsevat halvasta työvoimasta. Perussuomalaiset eivät iloitse tarveharkinnan poistosta. Kyseessä on vuosituhannen häikäilemättömin lakialoite, jolla suomalaiset työntekijät syrjäytetään pysyvään työttömyyteen ja taloudelliseen kurjuuteen omassa maassaan. Tämä tulee koskemaan nopeassa ajassa kymmeniä tuhansia työntekijöitä. Suomessa ei ole työvoimapulaa kuin muutamissa avaintehtävissä. Heidän palkkaamisensa EU ja ETA alueiden ulkopuolelta ei ole nytkään ongelma, kuten Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho on facebook-sivullaan muistuttanut: ” Saatavuusharkinnan poistamista perustellaan usein sillä, että ”Suomi tarvitsee osaajia”. Tässä yhteydessä on syytä huomata, että esimerkiksi erityisasiantuntijat, tutkijat ja yritysten yli- tai keskijohdossa toimivat henkilöt on jo nyt vapautettu saatavuusharkinnasta”.

Nämä nykyisin tarveharkinnan ulkopuolella olevat henkilöt eivät aiheuta samanlaisia kustannuksia veronmaksajille, kuin tilanteessa, jossa koko työvoima on vapautettu tarveharkinnasta. Monella suomalaisella alalla yleistyy lisäksi englannin kieli työpaikan pääkielenä, mikä vähentää entisestään ulkomaalaisten työntekijöiden motivaatiota opiskella Suomea. Jos englannin kieltä työpaikan pääkielenä laajennetaan uusille toimialoille, tämä luo jalustan tarveharkinnan poistamisella ja halpatyövoima voi näin vyöryä ovista ja ikkunoista tänne meidän koti-Suomeen. Samaan aikaan julkisuudessa käydään keskustelua, jossa suomalaisten sosiaaliturvaa vaaditaan osallistavammaksi ja suomalaisia työttömiä syyllistetään milloin mistäkin. Keskustelu suomalaisten sosiaaliturvan osallistamisesta on erittäin kyseenalaista tilanteessa, jossa vaikuttaa vahvasti siltä, että suomalaisia ei enää ”liian kalliina” työntekijöinä ylipäätään enää haluta töihin. Jos tarveharkinta poistetaan, tämä avaa pysyvän kanavan laittomalle siirtolaisuudelle tulla Suomeen. Silloin suomalaisia ei enää ”liian kalliina” tarvita, ja meidät syrjäytetään omassa kotimaassamme.

Suomenlahti saamassa joukkokanteen

Uuden Suomen blogini 12.10.2017 09:46

 

Suomenlahdella kuohuu

 

Suomenlahtea syytetään kulttuurisesta appropriaatiosta (kulttuurisesta omimisesta). Suomenlahdella on viime aikoina nähty paljon meduusoja (lähde:http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201710112200451269_u0.shtml) . Meduusat eivät kuulu Suomenlahden lajikkeisiin. Tiedostavat kulttuuripiirit ovat nostamassa joukkokanteen Suomenlahtea vastaan, jossa Suomenlahtea syytetään kultuurisesta appropriaatiosta ”Miten Suomenlahti kehtaa olla meduusojen kanssa yhteisessä kuvassa?! Suomenlahti on törkeästi ominut meduusat itselleen ja ottanut meduusat pois niiden luonnollisesta ympäristöstä. Koska Suomenlahti poseeraa avoimesti meduusojen kanssa, tämä herättää myös vakavan huolen mahdollisista muista kulttuurisista appropriaatioista”. Eräs joukkokanteen työryhmään kuuluva ja nimettömänä pysyttelevä asiantuntija on todennut Suomenlahden kulttuurisesta  appropriaatiosta seuraavaa: ”Pahoin pelkään, että nyt on nähty vasta jäävuoren huippu. Mitä jos Suomenlahti omii esim. valkohait tai pingviinit?” Eräs arvovaltainen työryhmän jäsen paheksui voimakkaasti Suomenlahtea: ”Suomenlahti pelkää meduusoja. Suomenlahti haluaa tulkita omalla tavallaan meduusoja ja projisoida niihin omia häikäilemättömiä kulttuurisia arvostuksia.” Emme tavoittaneet Suomenlahtea kommentoimaan syytöksiä kulttuurisesta appropriaatiosta.

–Totuuden uutiset 12.10.2017

Ilmastonmuutoskeskustelun epäterveellinen ihmiskuva

Uuden Suomen blogini 26.9.2017 22:57

Ilmastonmuutoskeskustelussa korostetaan koko ajan suoraan ja epäsuoraan ihmistä maapallon rajallisten resurssien kuluttajana. On hiilijalanjälkeä ja roskaamista ja meret täyttyvät muovista ja ihminen on ahne kuluttaja joka tuhoaa maapallon. Kun tätä mantraa toistetaan jatkuvasti ihmisiä aivopestään hyvin kyyniseen maailmankuvaan, jossa ihmiset nähdään pelkästään negatiivisessa valossa ja ihmisen hyvät puolet jäävät varjoon.  Eli toisin sanoen ilmastonmuutoskeskustelu on troijalainen hevonen, jolla pitkässä juoksussa ehdollistetaan ihmiset hyväksymään ajatus, että ihmisiä on maapallolla liikaa ja määrää tulee vähentää.  Arkielämässä tämä johtaa empatianpuutteeseen esim. luonnonkatastrofin sattuessa joku voi iloita tuhoista tyyliin ”maailmassa on muutenkin liikaa ihmisiä”. Yksi suurimmista ristiriidoista varsinkin vihervasemmiston ilmastopoliittisessa keskustelussa on se, että korostetaan ihmisten roolia liikakuluttajina ja ollaan huolissaan maapallon ylikansoittumisesta. Vihervasemmisto ei kuitenkaan näe ongelmaa siinä, että ylikansoittumista ratkotaan kestämättömällä tavalla eli hallitsemattomalla ja jatkuvalla elintasosiirtolaisuudella köyhistä maista varakkaisiin länsimaihin. Kuinka huono argumentti  ylikansoittumisesta voi olla, kun oma maa täyttyy elintasosiirtolaisista ja samaan aikaan toisaalla ollaan muka huolissaan ilmastonmuutoksesta ja maapallon ylikansoittumisesta? Eli vihervasemmiston parissa on suotavaa puhua ylikansoittumisesta globaalilla tasolla ongelmana, mutta jos jokin yksittäinen maa alkaa kärsimään esimerkiksi huonon maahanmuuttopolitiikan takia ylikansoittumisesta, niin se ei yhtäkkiä enää olekaan ongelma. Siksi herääkin kysymys, että onko koko ylikansoituskeskustelun tarkoitus oikeuttaa länsimaiden kansalaisten silmissä pysyvä elintasosiirtolaisuus länsimaihin?  Kun länsimaiden kansalaiset on saatu aivopestyä ylikansoituksen ajatukseen yleisellä tasolla ja samaan aikaan hyväksymään hallitsematon ja pysyvä elintasosiirtolaisuus länsimaihin, niin mihin tämä johtaa? Paradoksaaliseen tilanteeseen, missä länsimaiden ihmiset alkavat nähdä itsensä ja toisensa rasitteina, mutta hyväksyvät kuitenkin ”uudet tulijat” ilmastonmuutoksen ja ilmastopakolaisuuden jne. nimissä.   Viimeaikaiset poliittiset keskustelut työvoiman tarveharkinnan poistosta Suomen työmarkkinoilla tukevat tätä epäilyäni laittoman siirtolaisuuden pysyvästä väylästä Suomeen.

Avoin kirje sisäministeri Paula Risikolle

Uuden Suomen blogini 25.8.2017 12:20

Avoin kirje sisäministeri Paula Risikolle

Sisäisen turvallisuuden vastuuministerinä teidän pitää tehdä toimenpiteitä, joilla suomalaisten turvallisuus taataan koko ajan heikentyvässä turvallisuustilanteessa. Tässä ehdotuksiani välittömiin toimenpiteisiin:

 1. Länsirajalle pysyvä rajavalvonta. Tulijoita riittää satoja miljoonia Suomeen. Koordinoikaan toimia yhdessä poliisin, rajavartiolaitoksen, tullin ja puolustusvoimien kanssa. Raja on tukittava täysin laittomien siirtolaisten virralta. Väkisin maahan pyrkivät on pysäytettävä rajalle tarvittaessa kovaakin voimaa käyttämällä, kuten toimitaan monissa muissakin maissa ympäri maailmaa. Suomen valtioraja ei ole mikään huvipuisto.
 2. Poliisin ulkomaalaisvalvontaa on tehostettava ja poliisille hallituksen joululahjarahoista lisää rahaa, jos budjettiriihessä kansanedustajien järki ei riitä hyväksymään lisäpanostuksia sisäiseen turvallisuuteen.
 3. Sisäministerin fokus on siirrettävä pois suomalaisten ”vihapuheesta” ja tunnustaa tosiasiat; kansa on kypsä hallituksen epäonnistuneeseen maahanmuuttopolitiikkaan ja vaatii nopeita toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi.
 4. Sisäministerin on julkisesti todettava, että jos/kun poliisin ja turvallisuusviranomaisten resursseja lisätään, niin kyseessä on seuraus ennen kaikkea epäonnistuneesta maahanmuuttopolitiikasta ja maailmanparannus ideologiasta. Kun tunnustatte hallituksen tekemät virheet ja maahanmuuttopolitiikan sinisilmäisyyden, päästään Paasikiven hengessä tosiasioiden tunnustamisen vanavedessä eteenpäin ja parempaan Suomeen. Siihen ajatukseen ei enää voi kukaan ministeri tai kansanedustaja jäädä jumiin, että Suomi olisi hoitanut hyvin maahanmuuttopolitiikkaansa. Nyt on mentävä eteenpäin nopeasti ja tehokkaasti.
 5. Vaatikaa sisäministerinä, että ketään vierastaistelijoita ei päästetä enää takaisin Suomeen.
 6. Jotkut haluavat turvapaikanhakijoista halutaan Suomeen halpatyövoimareserviä. Tunnustakaa tosiasia, että kun kanta-suomalaiset joutavat halpatyövoimakehityksen vuoksi työttömyyskortistoon, niin tämä luo erittäin vakavan turvallisuusuhan, kun suomalaisilta viedään mahdollisuus hankkia omalla ahkeruudellaan oman toimeentulonsa. Tämän vuoksi ette voi sisäministerinä olla mukana tukemassa halpatyövoimakehitystä. Historia on näyttänyt kaikkialla, mitä tapahtuu, kun on suuri joukko vailla työtä olevia ihmisiä vailla toivoa. Jälki on ollut aina rumaa.
 7. Ottakaan tosissaan suomalaisten vakava ja akuutti huoli heidän turvallisuudestaan. Jos ette tähän pysty tai kykene, silloin olette väärässä paikassa ja sisäministeriksi tarvitaan henkilö, joka tekee pragmaattisia turvallisuustoimia suomalaisten hyväksi.

Paperillisten terveydenhuolto

Uuden Suomen blogini 2.8.2017 14:48

Laittomasti maassa olevien ulkomaalaisten niin sanottujen paperittomien terveydenhuollosta on varsinkin vihervasemmisto kantanut erittäin suurta huolta vuosikaudet. Vaikka ulkomaalainen on laittomasti maassamme, silti osa kansalaista pitää suurta meteliä ja huolta heidän oikeuksistaan. Mutta kuka kantaa huolto meidän paperillisten terveydenhuollosta? Olen Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston jäsen. Julkisuuslain vuoksi en voi jaoston esitylistalla olevia tapauksia yksityiskohtaisesti eritellä, mutta minulle on selvinnyt mm. se, että potilaita tullaan auttamaan aamutoimissa vasta puolen päivän tienoilla, ja kun ”aamutoimet ” on saatu suoritettua, niin hyvin pian alkuiltapäivästä potilaita valmistellaankin jo nukkumaan. Terveysasemien toiminta on ala-arvoista ja takaisinsoittopalvelulla kerrotaan meille  paperillisille, että resurssit ovat niukat, ja palvelua joutuu kiltisti jonottamaan ja odottamaan. Jostain syystä rahaa on kuitenkin mm. turvapaikanhakijoiden terveydenhuoltopalveluihin, olen saanut paljon kertomuksia siitä, että yksityisten terveysasemien odotustiloissa näkyy paljon turvapaikanhakijoita, jotka pääsevät suoraan lääkärille meidän veronmaksajien rahoilla. Samaan aikaan meidän omat vanhukset ja sairaat ihmiset elävät pula-ajan olosuhteissa homeisissa rakennuksissa, jossa hoitajapulan takia ei usein pystytä järjestämään normaalia viriketoimintaa potilaille, vaan ratkaisuna on pakkolääkitys ja nukuttaminen jo iltapäivällä. Kaikki tämä hirveys tapahtuu maassa, jossa maailman korkeimpiin kuuluva kokonaisveroaste ja työeläkemaksut. Kaikki tämä tapahtuu maassa,  jossa juhlapuheissa korostetaan hyvinvointivaltion merkitystä ja perustellaan korkeita veroja sillä, että ihmisistä pidetään huolta. Niin kauan kun paperillisten sosiaali- ja terveydenhuolto on näin huonolla tolalla, Suomen pitää lopettaa turvapaikanhakijoiden vastaanotto siitä yksinkertaisesta syystä, että verorahat eivät riitä omien kansalaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden ylläpitoon. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat tärkein julkinen palvelu, ja kun Suomi ei kanna vastuuta oman maan sairaista kansalaisista, se ei voi silloin kantaa huolta muun maan hädänalaisista. IT IS AS SIMPLE AS THAT.

Helsinkiläisten oikeusturva vaarassa

Uuden Suomen blogini 29.6.2017 21:25

Olin tänään valtuuskauden 2017-2021 ensimmäisessä Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoksen kokouksessa, missä toimin jaoksen varsinaisena jäsenenä. Jaoksessa käsitellään helsinkiläisten muutoksenhakuasioita sosiaali-ja terveysasioissa esimerkiksi asumispalvelumaksuja, sairaalamaksuja, perintäpäätöksiä, kotihoidon maksuja, laitoshoidon maksuja, omaishoidon tuen maksuja, kuljetuspalvelun maksuja ja vammaispalvelumaksuja. Jostain syystä kokouksen esityslistalla oli tänään 127 muutoksenhaku asiaa. Vertailun vuoksi viime kaudella Helsingin varhaiskasvatuslautakunnassa, missä toimin koko kauden varsinaisena jäsenänä, esityslistat olivat tyypillisesti noin 10-15 kohdan pituisia. Varhaiskasvatuslautakunnassa toimi myös erinomainen lakimies, joka oli läsnä jokaisessa kokouksessa. Aina kun esityslistassa edettiin asiakasmaksupäätöksiin, niin lautakunnan lakimies lyhyesti esitteli muutoksenhaun juridisesta näkökulmasta. Kysyin monesti lautakunnan lakimieheltä neuvoa asiakasmaksujen oikeudellisuuteen ja sain häneltä myös monesti hyviä neuvoja kokouksen aikana haluamieni vastaehdotusten muotoilussa, jotta niissä olisi mahdollisimman vähän tulkinnanvaraa. Joskus varhaiskasvatuslautakunnan noin 10 kohdan esityslista saattoi kestää yli 2 tuntia, kun päätettävistä asioista käytiin tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa keskustelua lautakunnan jäsenien ja virkamiesten kesken. Tämä on erinomainen ja tärkeä osa demokratiaa, että päätöksentekijöille annetaan kokouksessa tarpeeksi aikaa kysymyksille ja keskustelulla sekä esityslistojen pitäminen kohtuullisen pituisina, jotta toimielimen rooli ei muutu keskustelevasta ja pohtivasta automaattisen kumileimasimeen.

 

Tätä yllä esille tuomaani taustaa vasten olen erittäin huolestunut Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysjaoston menettelytavoista esityslistan järkyttävän suuren pituuden suhteen sekä kokousjärjestelyiden suhteen, kun jaoksessa ei ole ollenkaan lakimiestä läsnä kokouksissa.  Jokainen järkevä ihminen ymmärtää, että 127 asiakasmaksupäätöksen yksityiskohtainen käsittely ei todellakaan voi olla yhden jaoksen kokouksen esityslistalla, vaan ne olisi pitänyt jakaa useamman jaoksen kokouksen käsiteltäviksi.  Nyt tilanne on se, että sosiaali ja terveysjaos, missä toimin jäsenenä, on hyvin pitkälti kumileimasin johtuen esityslistojen liiallisesta pituudesta sekä lakimiehen puuttumisesta kokouksissa. Siksi vaadinkin nyt julkisesti, että sosiaali- ja terveysjaoston esityslistoja lyhennetään ja kokouksia järjestetään tarvittaessa vaikka joka viikko, jotta kaupunkilaisten oikeusturva ja oikeudenmukaisuus päätöksissä toteutuu mahdollisimman hyvällä tavalla. Lisäksi vaadin, että sosiaali- ja terveysjaoston kokoukseen tulee seuraavaksi neljäksi vuodeksi viraston lakimies jokaiseen kokoukseen varmistamaan päätöksenteon laillisuus esityslistalla olevien asioiden suhteen sekä esim. lautakunnan jäsenten tekemien vastaehdotusten juridisesti kestävän muotoilun. Helsinkiläisten etu, oikeusturva ja yleinen oikeudenmukaisuus vaativat näitä kahta muutosta astumaan voimaan mitä nopeimmassa aikataulussa.

Mitä apulaispormestari Nasima Razmyar oikein tarkoittaa?

Uuden Suomen blogini 26.5.2017 15:28

Sosiaalidemokraattien tuleva kulttuuri- ja vapaa-ajan asioista vastaava apulaispormestari Nasima Razmyar kirjoittaa demokraatissa seuraavaa: ”Suomalaisuus voi merkitä eri ihmisille eri asioita, eivätkä ne ole sen vähempiarvoisia. Suomen ei pitäisi olla vain jonkun rakentama ja joillekin tarkoitettu. Suomi ei ole kenenkään omistama.”https://demokraatti.fi/suomi-ei-ole-kenenkaan-omistama-nasima-razmyar-ihailee-suomalaista-sisua/ . Suomalaisten ei pidä missään olosuhteissa hyväksyä tällaisia puheita. Suomi on suomalaisten maa, niinkuin Afganistan on afganistanilaisten maa. Tässä ei pitäisi olla mitään epäselvää.  Nasima Razmyar on itse maahanmuuttaja ja hän saanut suomalaiselta yhteiskunnalta paljon. Kiitoksena vastaanottavan yhteiskuntamme eli Suomen panostuksista hänen koulutukseen, terveydenhuoltoon jne. hän tietoisesti hyökkää suomalaista identiteettiä vastaan. Tämä on todella erikoista, koska hän sanonut, että ”Minun Suomessani kenenkään ei pidä hävetä omaa identiteettiään tai vähemmistöön kuulumistaan.”http://seta.fi/vahemmistoon-kuuluva-maahanmuuttaja-sulkeutuu-liian-usein-syvalle-kaappiin/

Tämä ei ilmeisesti pädekään sitten meidän suomalaisten kohdalla, vaan hänen mielestään on täysin normaalia kyseenalaistaa se, että Suomessa asuu suomalaisia ja meillä oma perustuslakimme, yhteiskuntajärjestelmämme, kulttuuriset  tapamme ja erityispiirteemme.  On totta, että näitä vastaavia suomalaisuutta väheksyviä puheenvuoroja on kuultu varsinkin ns. punavihreän kuplan sisältä. Nyt on kuitenkin kyseessä apulaispormestari, jolla on hyvin paljon valtaa oman hallinnonalansa rahojen käytön suhteen Helsingin kaupungissa. Kun Nasima Razmyarin puheet ovat näin avoimen suomalaisvastaisia, onkin hyvin mielenkiintoista nähdä, että tullaanko helsinkiläisten rahoja käyttämään miljoonittain esimerkiksi laittomasti maassamme olevien turvapaikanhakijoiden erilaisiin sirkushuveihin. 

Suomen taloudellinen kantokyky loppuu hyvin pian

Leipäjonoihin on ilmestynyt työssä käyviä – EU:n ruokalähetystä odotetaan kuin kuuta nousevaa. Leipäjonojen pituus on kasvanut Suomessa selvästi.

http://yle.fi/uutiset/3-9536773

Suurin osa leipäjonoissa ruokaa odottavia ovat kantasuomalaisia. Tämä ei liikuta vihervasemmistoa, jolla on aina rahaa maailman pelastamiseen, mutta oman maan köyhien asiat eivät heitä kiinnosta. Muistakaa kuntavaaleissa edes yksi asia, kun nämä maailmanpelastajat haluavat milloin mitäkin etua esim. turvapaikanhakijoille, pakolaisille jne. että ne rahat ovat suomalaisilta köyhiltä ja vähävaraisilta pois. Suomessa elää yli miljoona ihmistä köyhyysrahan alapuolella. Hyvinvointivaltio rakennettiin aikanaan toisten suomalaisten auttamiseen, ei koko maailman sosiaalitoimistona toimimiseen. Minä ajan kuntavaaleissa suomalaisten etua. Verorahat pitää käyttää omien kansalaisten hyvinvointiin, ei vieraiden yltäkylläiseen ylläpitoon. Uskon, että tämä hulluus loppuu jossain vaiheessa ja kansalaiset heräävät joukolla siihen, että turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten määrän lisääntyminen Suomessa ei voi jatkua, vaan Suomen pitää ihan oikeasti ryhtyä koviin toimenpiteisiin, että tänne ei voi noin kävellä nauttimaan Suomen sosiaaliturvasta ja oleilemaan. Se tarkoittaa sitä, että Suomen tulee laittaa rajat ainakin osittain kiinni ja pikakäännyttää kaikki turvapaikanhakijat, pakolaiset, elintasopakolaiset jne. pois jo rajalla. Suomi rikkoisi kansainvälisiä sopimuksia, mutta vastaa mielessäsi seuraavaan kysymykseen: kumman skenaarion haluat?

1. Turvapaikanhakijoiden ja elintasopakolaisten virta jatkuu Suomeen noin 10000 henkilöä (+perheenyhdistämiset) vuodessa hamaan tulevaisuuteen. Tämän lähinnä elintasosiirtolaisuuden kustannukset nousevat hyvin pian miljardeihin vuodessa. Suurin osa näistä henkilöistä ei tule koskaan työllistymään Suomessa.

2. Suomi julistaa jonkinnäköisen poikkeustilan, jossa Suomeen ei oteta ollenkaan turvapaikanhakijoita, elintasopakolaisia jne. Ainoastaan työpaikan saanut henkilö tai omilla rahoillaan toimeentuleva voi tulla Suomeen asumaan, ja silloinkin rikoksiin syyllistyvät karkoitetaan pikamenettelyllä maasta pois. Tämä skenaario aiheuttaisi kansainvälistä paheksuntaa, mutta sillä ei ole isossa kuvassa mitään merkitystä, koska tällä toimenpiteellä suojataan yhteiskuntaamme taloudelliselta romahdukselta.

Taloutemme ei tule kestämään tätä räjähdysmäistä nettosaajien lisääntymistä ja valmiiksi köyhässä maassamme.

Systembolaget ei määrää Suomen kansaa

”Ruotsin ”Alko” lähetti Euroopan komissiolle kirjeen suomalaisten ankarista juomatavoista – vastustaa Suomen uutta alkoholilakia” (http://www.is.fi/kotimaa/art-2000005145486.html).

 

Suomessa on aina juotu, juodaan, ja tullaan juomaan alkoholia. Jotkut juovat vähän, jotkut kohtuullisesti, jotkut liikaa. Jotkut eivät ollenkaan. Fakta on kuitenkin se, että Systembolaget ei määrää Suomen kansaa. Suomessa määräävät suomalaiset, suomalaisine tapoineen ja arvostuksineen. EU:n taakse meneminen omassa Systembolagetin holhouspolitiikassa on pelkuruutta ja osoittaa, että Systembolaget suhtautuu Suomeen siirtomaana, ei tasavertaisena naapurina. Systembolagetin kirje EU Komissiolle on suomalaisia loukkaava ja halveerava kirjelmä. Tämäkö on EU:n nettomaksajan osa, olla toisten haukuttavana milloin mistäkin? Mielenkiintoinen kysymys on myös se, että onko Systembolagetin lausunto tilattu suomalaisilta holhoajilta? Suomessa onkin syytä selvittää, että ketkä ovat soitelleet Systembolagetille. Nämä soittajat pelkäävät vapauden lisääntymistä Suomessa, ja haluavat rajoittaa sitä kaikin mahdollisin tavoin. Kevätauringon paistaessa aion itsekin avata oluen ja nauttia auringonpaisteesta. Kuka tietää, saako suomalainen kohta enää juoda alkoholia ollenkaan…

Mitä Suomen pitää ymmärtää

Mitä Suomen pitää ymmärtää:

 

 1. Suomi ei voi loputtomiin majoittaa ja rahoittaa elintasosurffareiden tulvaa Suomeen.

 

 1. Suomi ei voi loputtomiin nostaa veroja ja työeläkemaksuja.

 

 1. Suomen täytyy lisätä pieni- ja keskituloisten ostovoimaa.

 

 1. Suomen täytyy parantaa pk-yritysten toimintaedellytyksiä.

 

 1. Suomen täytyy ymmärtää, että työllä pitää pystyä elättämään itsensä.

 

 1. Suomen pitää ymmärtää, että asuminen on perustarve, ei rahanlypsäyskone.

 

 1. Suomen pitää ymmärtää, että tällä veroasteella jokaisen suomalaisen terveydestä pitää huolehtia kunnolla.

 

 1. Suomen pitää ymmärtää, että elämä on elämistä varten ja valtio ihmistä varten.

 

 1. Suomen pitää ymmärtää, että jos sopimus tehdään, niin sopimus ei voi olla ikuinen, vaan sopimukset voivat jäädä ajastaan jälkeen (esim. YK:n pakolaissopimus, ja sen velvoitteet ovat kestämättömiä, kun pakolaistulvalle ei näy loppua).

10. Suomen pitää kuunnella enemmän omia kansalaisiaan heidän oikeista ongelmistaan ja korjata nämä ongelmat, eikä aina turvautua päätöksenteossa pelkkiin asiantuntijalausuntoihin ja tutkimuksiin.