Kirjoituksiani

Alla on viimevuotisia kirjoituksiani. Enemmän kirjoituksiani löydät täältä:

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/author/aleksiniskanen/

12.4.2021 EU tukipaketti on Suomelle taloudellinen vankila

Kahden suuren EU-maan Ranskan ja Italian johtajat Emmanuel Macron ja Mario Draghi liputtavat yhdessä EU:n yhteisiä joukkolainoja eli eurobondeja sekä yhteistä budjettia, jolla vaikeuksiin ajautuneita jäsenmaita voitaisiin nykyistä paremmin tukea. Eurobondi tarkoittaa euromaiden yhteistä joukkovelkakirjaa, eli lainaa, jossa lainanottajina ja sen takaisin maksajina olisivat kaikki euromaat yhdessä. (lähde: https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/44371aa9-ee10-472d-a6db-e992cfb2c793?fbclid=IwAR0Fxk6yxvKnROn8XHgnEL5JOqC4EnAiqfX-Kist4ph068trkCIszb3AwY0 )

Mikäli näiden isojen EU maiden ajamat tavoitteet velkaunionista toteutuvat, se tarkoittaa Suomelle isoja talousvastuita huonosti taloutensa hoitaneiden EU maiden rahoittamiseen meidän yhteisillä verovaroilla.

Perussuomalaiset ovat pitkän aikaa systemaattisesti varoittaneet, että EU:n elpymispaketti ei ole kertaluontoinen, vaan se johtaa uusiin tukipaketteihin ja tulonsiirtounionin muodostumiseen. Suomen pääministeri Sanna Marin on moneen kertaan vakuuttanut eduskunnalle ja Suomen kansalle, että EU:n elpymispaketti on kertaluonteinen. Draghin ja Macronin ajama politikka velkaunionin luomiseksi on täydellisessä ristiriidassa pääministeri Marinin vakuutteluiden kanssa.

Perussuomalaiset ovat pitkän aikaa tuoneet esiin huolen siitä, että elpymispaketilla luodaan pysyvä tulonsiirto- ja velkaunioni. Syntyy taloudellinen vankila, jossa Suomella on muutenkin yhä haastavampaa turvata lakisääteiset peruspalvelut omille kansalaisillemme, mutta samaan aikaan olisimme velvoitettuja rahoittamaan köyhempien ja huonosti oman taloutensa hoitaneita EU- maita.

Pääministerin ja hallituksen kannattaisi kuunnella perussuomalaisten perusteltua kritiikkiä elpymispaketista. Jos elvytyspaketti hyväksytään eduskunnassa, niin sen jälkeen on mahdotonta enää estää tulevia tukipaketteja. Suomen valtionvelka on yli 125 miljardia euroa ja summa kasvaa kovaa vauhtia (lähde: http://www.velkakello.fi/ ) . Velkakellosta näkee reaaliaikaisesti, millä tilalla Suomen julkinen talous on. Velka on lisääntynyt räjähdysmäisesti Marinin hallituskaudella eikä loppua näy. Suomen vastuut vain lisääntyvät ulkomaita kohtaan, mutta vastuu omaa kansaa kohtaan pienenee entisestään. Marinin hallituksen politiikka johtaa siihen, että Suomen työtä tekevä kansa ja yrittäjät verotetaan loppuun ja ajatetaan nurkkaan, jossa heidän elämäntehtäväkseen tulee lyhentää toisten maiden velkoja.

12.3.2021 HUS:n toimitusjohtaja Juha Tuominen haluaa vieraskieliset suomalaisten edelle rokotusjärjestyksessä

Husin toimitusjohtaja Juha Tuominen sanoo, että Helsingin ja Uudenmaan erityispiirre eli vieraskielisten suuri osuus väestöstä ja heidän suuri sairastavuutensa koronaan pitää ottaa huomioon rokotusjärjestyksessä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vieraskieliset saavat ennen kantaväestöä koronarokotukset Helsingissä ja Uudellamaalla. Tuominen totesi tänään iltalehdessä, että ”jos me jälkeenpäin näemme, että korona on kohdellut epäoikeudenmukaisesti joitakin ryhmiä tai alueita, ja sitten samaan aikaan todetaan, että mitään ei tehty sen eteen, niin kyllä se minusta on oikeasti vaarallista, Tuominen sanoo” (lähde: https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/f96e497c-7468-46a1-9723-d99e636a3bc2 )

On käsittämätöntä, että HUS:n johto kehtaa ehdottaa tällaista. Minkä takia vieraskielisille halutaan tähänkin asiaan ohituskaista kantasuomalaisten ohi? Päinvastoin kuin Tuominen esittää, niin jos HUS:ssa kerta ollaan huolissaan alueiden koronatilanteesta, niin Helsingin osalta pitää rokottaa esimerkiksi koko Itä-Helsinki, jossa korona-tartuntoja on ollut paljon. Tuomisen ehdottama rokotejärjestys ei ole moraalisesti kestävällä pohjalla, koska siinä yksittäiset väestöryhmät asetetaan kantasuomalaisten edelle rokotusjärjestyksessä muun perusteen kuin korkean iän, riskiryhmän, tai kriittisen ammatin puolesta.

On fakta, että tietyt ulkomaalaistaustaiset väestöryhmät ovat olleet eniten piittaamattomia korona-rajoituksista ja nyt heitä ollaan ilmeisesti palkitsemassa korona-rokotteen ohituskaistalla vastuuttomasta käytöksestä? Nyky-kehitys vaikuttaa siltä, että joka puolella yhteiskuntaa suomalaisista on tullut toisen luokan kansalaisia, jotka ajetaan nurkkaan palveluiden saannissa.

HUS:n johdon ja kaikkien muidenkin virkamiesten on hyvä muistaa se, että he toimivat virkavastuulla ja he ovat lain mukaan velvoitettuja palvelemaan Suomen kansaa ja toimimaan virkansa puolensa suomalaisten parhaaksi.

Tuominen on koulutukseltaan lääkäri ja hän toimii tehtävässään Suomessa, jossa hänen tehtävänään on palvella Suomen kansaa ja edistää suomalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Hänen tehtävänään ei ole asettaa vieraskielisiä suomalaisten edelle terveydenhuollon palveluissa. Mikäli Tuominen on eri mieltä, niin siinä tapauksessa hän ei ole enää tehtäviensä tasalla.

1.3.2021 Kuka valvoo ja toimeenpanee ulkonaliikkumiskieltoa?

Katsoin juuri kokonaisuudessaan valtioneuvoston tiedotustilaisuuden, jossa pääministeri Marin totesi Suomessa vallitsevan poikkeusolot. Pääministeri Marin totesi, että ulkonaliikkumiskielto saatetaan ottaa käyttöön, mikäli tautitilanne sitä vaatii.  Pääministeri ei kertonut, että kuka valvoo ja toimeenpanee ulkonaliikkumiskiellon toteuttamista. Korona on jyllännyt Suomessa jo yli vuoden. Pidän todella erikoisena, että hallitus ei pysty kertomaan, mikä tai mitkä organisaatiot valvovat ja toimeenpanevat ulkonaliikkumiskiellon toteuttamista. Mikäli hallitus hoitaisi korona-rajoitukset ja tiedottamisen vastuullisesti ja etupainotteisesti, niin kaiken järjen mukaan kutsun tämänpäiväiseen tiedotustilaisuuteen olisi saanut Puolustusvoimien komentaja Timo Kivinen. Kenelläkään muulla taholla ei ole resursseja valvoa ulkonaliikkumiskiellon toteuttamista.

Suomessa on Euroopan vähiten väkilukuun suhteutettuna poliiseja, ja heidän resurssinsa on sidottu poliisin muun päivittäistoiminnan turvaamiseen. Tässä vaiheessa pääministeri Marinin vastuulla olisi ollut pyytää puolustusvoimien komentajalta lausunto, että miten ulkonaliikkumiskieltoa toteutetaan, mikäli se joudutaan ottamaan käyttöön. Iso kysymys on muun muassa se,  toteuttaako ulkonaliikkumiskiellon palkolliset kantaupseerit ja muu henkilökunta, vai tarvitaanko ulkonaliikkumiskiellon valvontaan tällä hetkellä palveluksessa olevia varusmiehiä. Lisäksi kaikki poliisit, rajavartijat, tullimiehet ja muut viranomaiset odottavat varmasti tietoa siitä, että mitä heiltä odotetaan siinä tilanteessa, jos ulkonaliikkumiskielto joudutaan ottamaan

Kansallisen häpeän päivä

THL:n mukaan koronarokotteen saamisessa kaikille suomalaisille aikuisille vie aikaa vuoden verran (lähde: https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/f580309e-61f8-41af-8e20-e5388a5ff5f0). Suomi on menettänyt korona-viruksen vuoksi jo satoja ihmishenkiä ja loppua ei näy. Rajoitustoimet ovat olleet tarpeellisia, vaikka niiden vaikutukset kansantaloudelle ovat olleet erittäin kovia. Tilanne olisi saatu niin terveyden kuin taloudenkin suhteen hallintaan määrätietoisilla ja ennakoivilla toimilla, jossa Suomen hallitus olisi heti koronakriisin alettua vuoden 2020 keväällä varautumaan tilaamaan mahdollisimman paljon koronarokotteita niiden valmistuttua. Nyt olemme tilanteessa, jossa monet maat ympäri maailmaa ovat alkaneet tehokkaasti rokottamaan omien maidensa kansalaisia koronarokotteella. Paras tilanne on Israelissa, jossa maan virallinen tavoite on rokottaa koko maan väestö maaliskuuhun 2021 mennessä. Suomessa samaan tavoitteeseen pääsy vie ainakin neljä kertaa kauemmin, ellei enemmän (lähde: https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/israel-on-rokottanut-jo-liki-10-prosenttia-vaestostaan-koko-muu-maailma-on-reilusti-jaljessa-miksi/8026844#gs.pt23ah)

Suomi on kuulemma hyvinvointivaltio. Suomessa on maailman korkeimpiin kuuluva kokonaisveroaste. Verorahoilla kuulemma turvataan kansalaisten hyvinvointi. Mitä saamme vastineeksi? Maailman hitaimmin rokottavan valtion. Viimeisen vuoden aikana maassamme on ollut työryhmää työryhmän perään, palavereita, selvityksiä ja muuta näennäistoimintaa. Todellisuus on se, että Suomen hallitus on täydellisesti epäonnistunut koronarokotteiden hankinnassa. Sivistysmaissa tällainen katastrofi olisi jo johtanut ministereiden eronpyyntöihin. Osaavatko ministerimme edes hävetä? Keisarilla ei ole vaatteita, nyt on vastuunkannon aika.

8.12.2020 Helsinki on globaali sosiaalitoimisto

Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi tänään järjestöavustukset ensi vuodelle 2021. Sote-lautakunta päätti jälleen vastustuksestani huolimatta tukea liikkuvaa väestöä eli pääosin romanikerjäläisiä 633 000 eurolla. Itse olisin käyttänyt koko rahan eri tavalla ja tukenut heikommassa asemassa olevia suomalaisia tukevia järjestöjä. Olisin lisäksi rahoittanut esitykseni niin sanotulla kohdentamattomalla 73000 euron sote-viraston lisämäärärahalla, josta oli mahdollisuus ehdottaa rahoitusta järjestöille.

Romanikerjäläiset ja minkä tahansa maan niin sanotun liikkuvan väestön palvelut ja hyvinvointi kuuluvat näiden ihmisten lähtömaiden vastuulle. Helsinki jatkaa samaa linjaa kuin aiemminkin, eli suomalaiset yleishyödylliset toimijat, jotka jakavat ruoka-apua, auttavat vammaisia ja muita heikoimmassa asemassa olevia helsinkiläisiä, eivät taaskaan saaneet kunnollista taloudellista tukea Helsingiltä. Jokainen helsinkiläinen päättää ensi kevään kuntavaaleissa, miten veronmaksajien rahaa jaetaan seuraavana neljänä vuotena. Itse haluan, että Helsinki auttaa helsinkiläisiä. Helsingillä ei ole varaa eikä velvollisuutta toimia globaalina sosiaalitoimistona.

Tässäpä teille hyvät helsinkiläiset listaus siitä, mitä tällä rahalla olisi saanut ensi vuodeksi, jos esitykseni olisivat menneet läpi:

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen Aleksi Niskasen lisämäärärahaesitykset järjestöavustuksiin vuodelle 2021 kustantavat yhteensä 647 612 euroa. Mikä on ehdottamieni avustuskohteiden rahoituspohja:

Vähennetään Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön  liikkuvan väestön päiväkeskustoiminnasta 198 000 euroa

Vähennetään Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön liikkuvan väestön hätämajoituksesta 435 000 euroa

Summa on yhteensä 633 000 euroa.

Otetaan järjestöavustuksiini lisäksi 14612 euroa vielä kohdentamattomasta sote-viraston 73000 euron määrärahasta.

Linkki kokouksen esityslistaan: https://www.hel.fi/sote/fi/paatoksenteko/lautakunnan-paatosasiakirjat/asiakirja?year=2020&ls=11&doc=Sote_2020-12-08_Sotelk_20_El

Laitetaan nämä rahat seuraaviin avustuskohteisiin:

Lautakunta päättää myöntää Malmin Saalem lähetys ry:lle heidän vuodelle 2021 hakemansa avustussumman 20000 euroa täysimääräisenä. Avustuksen tarkoitus: Vähävaraisille kohdennetun maksuttoman elintarvikejakelun kustannuksiin Helsingissä

Lautakunta päättää myöntää Myllypuron elintarvikeapu ry:lle heidän vuodelle 2021 hakemansa avustussumman 294 862 euroa täysimääräisenä. Avustuksen tarkoitus: Vähävaraisille kohdennetun maksuttoman elintarvikejakelun kustannuksiin Helsingissä: lahjoituksena saatujen elintarvikkeiden kuljetus, palkat sekä jätteidenkäsittely.

Lautakunta päättää myöntää Suomen Pelastusarmeijan säätiölle heidän vuodelle 2021 hakemansa avustussumman 100000 euroa täysimääräisenä. Avustuksen tarkoitus: Vähävaraisille kohdennetun maksuttoman elintarvikejakelun kustannuksiin Helsingissä: lahjoituksena saatujen elintarvikkeiden kuljetus, palkat sekä jätteidenkäsittely.

Lautakunta päättää myöntää Vailla vakinaista asuntoa ry:lle heidän vuodelle 2021 hakemansa avustussumman 25000 euroa täysimääräisenä, Avustuksen tarkoitus: Asunnottomien yhteisölliseen päihteettömään toimintaan Vartiosaaressa ja Soldiksessa.

Lautakunta päättää myöntää Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyö-Pelastakaa Suomen nuoret ry:lle heidän vuodelle 2021 hakemansa 300000 euron avustussumman täysimääräisenä. Avustuksen tarkoitus: Vähävaraisille kohdennetun maksuttoman elintarvikejakelun tila- ja sähkökuluihin Helsingissä kaupungilta vuokratussa tilassa.

Lautakunta päättää myöntää Irti Huumeista ry:lle heidän vuodelle 2021 hakemansa avustussumman 150000 euroa täysimääräisenä. Avustuksen tarkoitus: Huumeiden vastaisen aluetyön kuluihin sekä vapaaehtoisten koulutukseen ja läheistyöhön helsinkiläisiin kohdennettuna.

Lautakunta päättää myöntää Ehkäisevä Päihdetyö EHYT ry:lle heidän vuodelle 2021 hakemansa avustussumman 25000 euroa  täysimääräisenä. Avustuksen tarkoitus: Päihteettömyyttä tukevan Helsingin Elokolon ja sen sivupisteenä toimivan Kontulan Elokolon toiminnanohjaajan palkkakuluihin sekä kohtaamispaikan tilavuokraan helsinkiläisiin kohdennettuna.

Lautakunta päättää myöntää Sininauhasäätiölle heidän vuodelle 2021 hakemansa avustussumman 27750 euroa täysimääräisenä. Avustuksen tarkoitus: Vapaaehtoistyön koordinointiin ja vapaaehtoisten tukemiseen helsinkiläisiin kohdennettuna.

Lautakunta päättää myöntää Taiteen Sulattamo Ry:lle heidän vuodelle 2021 hakemansa avustussumman 167000 euroa täysimääräisenä. Avustuksen tarkoitus: Helsinkiläisten mielenterveyskuntoutujien työpajatoiminnan palkka- ja vuokrakuluihin.

Lautakunta päättää myöntää Tukikohta ry:lle heidän vuodelle 2021 hakemansa avustussumman 55000 euroa täysimääräisenä. Avustuksen tarkoitus: Heikoimmassa asemassa olevien ja vaikeasta päihdeongelmasta kärsivien päihteitä käyttävien helsinkiläisten asiakkaiden kynnyksettömän Avoimet Ovet -kohtaamispaikan ruoka-, vartiointi- ja toimintakuluihin, palveluohjauskuluihin sekä päihteiden käyttäjien ja heidän läheistensä kanssa työskentelevän työntekijän henkilöstökuluihin.

Lautakunta päättää myöntää Tukiyhdistys Karvinen ry:lle heidän vuodelle 2021 hakemansa avustussumman 32000 euroa täysimääräisenä. Avustuksen tarkoitus: Malmilla sijaitsevan kynnyksettömän kohtaamispaikan vertaistuen kuluihin helsinkiläisiin kohdennettuna.

Lautakunta päättää myöntää Tukiyhdistys Majakka ry:lle heidän vuodelle 2021 hakemansa avustussumman 18000 euroa täysimääräisenä. Avustuksen tarkoitus: Pohjois-Haagassa sijaitsevan mielenterveyskuntoutujille tarkoitetun matalan kynnyksen kohtaamispaikan vuokrakuluihin, vertaistoimintaan, ryhmiin ja löytävään mielenterveystyöhön kohdennettuna helsinkiläisiin.

Lautakunta päättää myöntää Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry:lle heidän vuodelle 2021 hakemansa avustussumman 25000 euroa täysimääräisenä. Avustuksen tarkoitus: Avustuspalvelujen vapaaehtoisvälityksen ja vertaistukitoiminnan kuluihin helsinkiläisiin näkövammaisiin kohdennettuna.

Lautakunta päättää myöntää Helsingin Kuurojen Yhdistykselle heidän vuodelle 2021 hakemansa avustussumman 15000 euroa täysimääräisenä. Avustuksen tarkoitus: Helsinkiläisille viittomakielisille kuuroille järjestettävien virkistystapahtumien ja teemailtojen henkilöstökuluihin.

Lautakunta päättää myöntää Suomen Kuurosokeat ry:lle heidän vuodelle 2021 hakemansa avustussumman 30000 euroa täysimääräisenä. Avustuksen tarkoitus: Helsinkiläisten kuurosokeiden viriketoiminnan ja vertaistuen henkilöstökuluihin, ei muihin kuluihin.

Lautakunta päättää myöntää Helsingin Invalidien Yhdistys ry:lle heidän vuodelle 2021 hakemansa avustussumman 20000 euroa täysimääräisenä. Avustuksen tarkoitus: Välittömään liikunta- ja harrastuskerhotoimintaan sekä Hevossalmen lomakylän vuokraan helsinkiläisiin kohdennettuna, ei muuhun toimintaan.

Lautakunta päättää myöntää Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus ry:lle heidän vuodelle 2021 hakemansa avustussumman 20000 euroa täysimääräisenä. Avustuksen tarkoitus: Helsinkiläisten vammaisperheiden vertaistukitoimintaan ja Malminkartanossa sijaitsevan vammaisperheiden monitoimikeskuksen (Maja) vuokra- ja sähkökuluihin, sekä yhteistyön virittämiseen vammaisperheiden olosuhteiden vahvistamiseksi.

Lautakunta päättää myöntää Laajasalon opiston säätiö sr:lle heidän vuodelle 2021 hakemansa avustussumman 110000 euroa täysimääräisenä. Avustuksen tarkoitus: Kehitysvammaisille helsinkiläisille suunnatun koulutus- ja kurssitoiminnan kuluihin.

7.10.2020 Helsinki aikoo tutkia rasismia sote-palveluissa

Jätin eilen Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa eriävän mielipiteen vasemmistoliiton Mia Haglundin valtuustoaloitteeseen, jossa halutaan tutkia rasismikokemuksia Helsingin sosiaali- ja terveyspalveluissa . Yritin saada sote-lautakunnan lausumaan hänen valtuustoaloitteestaan, että sote-lautakunta ei kannata aloitetta. Vastaehdotukseni ei saanut kannnatusta.

(linkki Mia Haglundin valtuustoaloitteeseen: (https://www.hel.fi/static/public/apk/haglumia2/95D78CA5-844F-4C43-A928-533BF6BCE589/Liite.pdf )  .

(eilisen Helsingin sote-lautakunnan pöytäkirja ei ole vielä valmis, mutta se ilmestyy tänne: https://www.hel.fi/sote/fi/paatoksenteko/lautakunnan-paatosasiakirjat/asiakirja?year=2020&ls=11&doc=Sote_2020-10-06_Sotelk_15_El)

Aloitteessa halutaan selvittää rasismikokemuksia sekä työntekijöiden, että asiakkaiden osalta sote-palveluissa. Aloitteessa ei ole edes määritelty, mitä rasismi on, ja mitä se ei ole. Lisäksi aloitteesta ei käy ilmi, mitä tutkimustiedolla varsinaisesti tehdään.

Uskon vahvasti, että tällaisella tarkoituksenhakuisella selvityksellä on selvästi enemmän haittaa, kuin hyötyä. Vime vuosina on perusteettomasti syytetty ja leimattu poliisia, lipuntarkastajia ja monia muita ammattikuntia perättömillä rasismisyytöksillä. Kun näitä tapauksia on selvitetty on käynyt ilmi, että rasismia ei ole ollut näissä tapauksissa. Esimerkiksi poliisin työ on ollut jo vuosia haastavaa senkin vuoksi, että heidän rikostutkintaa haittaa se, että heidän on kohdeltava silkkihansikkain ulkomaalaisia rikostekijöitä.

Perättömät rasismisyytökset voivat pahimmassa tapauksessa tuhota henkilön työuran ja aiheuttaa vakavaa mainehaittaa niille työnantajille, joihin perättömät rasismisyytökset kohdistuvat. Minä haluan, että helsinkiläiset sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, lääkärit, sairaanhoitajat ja muu henkilökunta, saavat tehdä työnsä rauhassa ilman pelkoa perättömistä rasismisyytöksistä.

Kaikkeen epäasialliseen kohteluun on tietenkin puututtava, mutta epäasiallisen käytökseen puuttumisen lähtökohtana ei voi olla tietyn ”taikasanan” mainitseminen.  Nykyisin on vielä tyypillistä se, että näihin perättömiin rasismisyytöksiin otetaan mukaan sosiaalinen media ja valtakunnan media maalittamaan rasismisyytöksen kohteita, ennen kuin asiaa on edes selvitetty. Näin esimerkiksi HSL:n lipuntarkastajajutussa, jossa kaikki HSL:n lipuntarkastajat saivat leiman otsaan, KUNNES selvisi, että he toimineet täysin oikein

(lähde: https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/dfb6ab46-8e1e-461b-b11f-e700f0b855c6?fbclid=IwAR0AGVvbgsMH0N7-CJjQuBAd2m3XXPG1ZTm3Sbr6Z5Nq24p42dZ7Rlm-oQE ).

HSL:n lipuntarkastajien maineenpalautus on tosin haastavaa, kun vahinko oli ehtinyt jo tapahtua valtamedian rynnätessä kauhistelemaan tapausta ennen kuin asiaa oli poliisin toimesta selvitetty.

Asioita voi ja saa tietenkin selvittää, mutta Helsingin kaupungin ei pitäisi teettää tutkimusta, joka vaikuttaa tarkoituksenhakuiselta. Pahoin pelkään, että tällä rasismiselvityksellä saadaan juuri sellaisia tuloksia, jotka palvevat vastakkainasettelua ja lisäävät polarisaatiota.

8.9.2020 Matti Vanhanen haluaa osalle maahanmuuttajista oikotien Suomeen

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen haluaa osalle maahanmuuttajista oikotien Suomeen (lähde: https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000006628703.html ).

Siis tässä taloustilanteessa, jossa maatamme odottaa syksyn ja talven aikana massiivinen työttömyys ja loppua ei näy. Keskusta on selkeästi vihervasemmiston aisankannattaja hallituksessa. Isänmaatamme myydään pala palalta halpatyövoiman alttarille, joka naamioidaan tarpeeseen saada ”huippuosaajia” Suomeen.

Suomen pitää ensin työllistää omat työttömät. Hallitus on toista mieltä, ja tulossa on varmasti esityksiä, joilla helpotetaan siirtolaisvirtojen ja halpatyövoiman tuloa Suomeen. Kaikki kulut maksat sinä, suomalainen veronmaksaja. Vaikuttaa siltä, että keskustaa ei kiinnosta suomalaisten työttömien työllistäminen. Suomessa on satoja tuhansia ihmisiä työttömänä, ja joukossa on paljon eri alojen osaajia, myös huippuosaajia.

Ainoa asia, mikä erottaa suomalaiset huippuosaajat ulkomaalaisista huippuosaajista on palkkaus. Suomalaiselle työntekijälle ei haluta maksaa kunnon palkkaa työstä. Suomessa ei todellakaan ole varaa palkanalennuksiin näin kalliiden elinkustannusten maassa, vai aikooko Marinin vihervasemmisto hallitus siirtää yritysten palkanmaksun kokonaan Kelalle? Onko palkanmaksun ulkoistaminen Kelalle uusi normaali Suomessa?

4.9.2020 Ikäsyrjinnän seuraukset ovat kohtalokkaita Suomelle


Suomessa on käyty viime aikoina paljon keskustelua Suomen työmarkkinoista, taloudesta ja Suomen kilpailukyvystä. Keskustelu on painottunut hyvin rajoitettuihin painopistealueihin siitä, miten Suomen talous pelastetaan. Yksi keskeinen aihepiiri on lähes kokonaan sivuutettu keskustelusta. Se on työntekijöihin kohdistuva ikäsyrjintä tai ikärasismi. Havainnollistan tässä kirjoituksessani omaa ennustemalliani, joka tulee toteutuessaan tuhoamaan Suomen talouden lopullisesti. Ennustemallini perustana on nykyisen työelämän paheneva ikäsyrjintä. Nykyisin jos joudut työttömäksi noin 50 vuotiaana ja siitä eteenpäin, niin todennäköisyys saada lisää töitä on erittäin pieni. Suomessa on iso määrä ihmisiä, jotka ovat hyvin pitkään pitkäaikaistyöttöminä, ennen kuin he pääsevät eläkkeelle. Havainnoillistetaan asiaa tulevaisuudessa oman ikäluokkani keskuudessa. Olen itse 34 vuotias. Oma eläkeikäni on 67-vuotta. Oletetaan, että ikäsyrjintä vakioutuu oman ikäluokkani kohdalla keskiarvoltaan 50 vuotiaille. Eli oletetaan, että oman ikäluokkani kohdalla jos joudut 50 vuotiaana työttömäksi, niin et saa enää töitä ennen eläkeikää. Lisäksi oletetaan, että Suomessa tullaan lähivuosina poistamaan eläkeputki, jolloin et pääse enää ennenaikaiselle eläkkeelle, poissulkien sairaseläkeläiset.

Tämä tarkoittaa sitä, että omalla ikäluokallani on 17 vuotta pitkäaikaistyöttömyyttä edessä ennen eläkkeelle pääsyä. Lisäksi oletetaan, että kehityksen ollessa tällaista, omassa ikäluokassani lisääntyy tietoisuus siitä, että yli 50 kymppisenä on mahdotonta saada enää töitä. Tämä johtaa siihen, että yhä useampi ikäluokkani ihminen alkaa laittaa mahdollisuuksiensa mukaan sukanvarteen säästöjä, jotta heillä olisi edes jotain taloudellista turvaa, jos he joutuvat työttömiksi noin 50 kymppisinä. Lopputulos on seuraava: yhä useampi sukupolveni ihminen tulee saamaan vain takuueläkkeen ja he joutuvat elämään noin 17 vuotta toimeentulotuella, ennen kuin pääsevät takuueläkkeelle. Oletetaan, että on vaikka 100000 sukupolveni edustajaa, jotka kaikki jäävät keskiarvolta 50 vuotiaina työttömiksi, elävät keskimäärin 80 vuotiaiksi. Oletetaan lisäksi, että he ovat aloittaneet työuransa keskimäärin 25 vuotiaina. Heidän työuransa loppui 50-vuotiaina, jolloin he joutuvat turvautumaan tulonsiirtoihin 30 viimeistä elinvuottaan. Lisäksi he ovat eläneet pääosin tulonsiirroilla 25 vuotiaksi asti ollessaan koulutuksessa.

Eli näin ollen tämän joukon työuran pituus jää 25 vuodeksi (joka sekin on jo ”paljon”, koska työelämä on täynnä määräaikaisia ja osa-aikaisia työsuhteita). Jokainen voi laskea yhteen, että mitä ikäsyrjintä tulee maksamaan suomalaisille veronmaksajille. Voi vain ihmetellä Suomen talousasiantuntijoiden ja joidenkin politiitikkojen huolta eläkeputken kustannuksista, kun totuus on se, että meillä tulee olemaan nykymenon jatkuessa samanlaisena yhä enemmän pitkäaikaistyöttömiä, jotka joutuvat odottamaan jopa 20 vuotta ennen kuin pääsevät eläkkeelle. Miksi Suomen talouskeskusteluissa ei oteta huomioon pitkäaikaistyöttömyyden taloudellisia seurauksia julkisen talouden kantokyvylle?

10.8.2020 Vihreät haluaa rahdata Suomeen 80000 työperäistä maahanmuuttajaa

Tämä päivän iltalehti kirjoittaa, että vihreiden ministeriryhmä linjasi maanantaina Lahdessa kesäkokouksessaan, että hallituksen pitää ottaa tavoitteekseen 80 000 uuden työperäisen maahanmuuttajan houkutteleminen Suomeen (lähde: https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/11f264b5-769b-4555-bab9-8ec3712de3ee ). Vihreiden puheenjohtaja ja sisäministeri Maria Ohisalon mukaan Suomi tarvitsee akuutisti työperäistä maahanmuuttoa. Se on hänen mukaansa yksi keino pienentää koronakriisin aiheuttamaa kuoppaa kansantaloudessa.

Vihreiden ehdotus pitää kuopata heti alkuunsa. Suomessa on satojatuhansia eri alojen osaajia työttöminä ja lisää tulee räjähdysmäisesti pitkittyneen korona-pandemian vuoksi. Monilla aloilla on eletty pitkään kovan työelämän rakennemuutoksen kourissa ja YT-neuvottelut ovat tämän päivän työmarkkinoiden uusi normaali. Suomalaisilta työntekijöiltä vaaditaan joustavuutta ja jatkuvaa oppimista ja ammattitaidon kehittämistä. Työelämän vaatimukset ovat koventuneet vuosi vuodelta ja Suomen verotaso pitää tehokkaasti huolta siitä, että oman työn hedelmät menevät yhä useammin verokarhulle.

Tilannetta perustellaan Suomen ikärakenteella ja jatkuvasti heikentyvällä huoltosuhteella. Suomi on osa Euroopan yhteisiä työmarkkinoita, jossa meillä on työvoiman vapaan liikkuvuuden vuoksi käytettävissä yli 500 miljoonaan työntekijän työmarkkinat. Tämä ei riitä vihreille. vaan maahamme on saatava vaikka väkisin 80000 tuhatta työperäistä maahanmuuttajaa vuoteen 2030 mennessä. Missä on nämä työpaikat, kun hallitus ei tule pääsemään edes 30000 uuden työpaikan luomiseen tällä hallituskaudella? Eikö oman maan työttömät merkitse punavihreällä hallitukselle mitään?

Meillä Suomessa on paljon eri alojen osaajia milloin työttämänä, milloin TE-toimistojen määräämillä puuhastelukursseilla. Sen lisäksi meillä on pätkätyötä ja silpputyötä. Jostain pitäisi niitä uusia työpaikkoja ja yrityksiäkin syntyä. Moni suomalainen yritys on yhden henkilön pyörittämiä yrityksiä. Moni harkitsee yrittäjäksi ryhtymistä. Osa haluaisi kokeilla yrittäjyyttä ensin sivutoimisena. Freelancer työtä tekevät henkilöt joutuvat koko ajan tasapainottelemaan kausiluontoisen työn ja TE-toimistojen kokoaikainen yrittäjä-sivutoiminen yrittäjä akselilla. Hyvän keikkarupeaman tehnyt freelancer voi saada kylmää kyytä, jos TE-toimisto linjaa hänen olevan kokoaikainen yrittäjä ja näin ollen menettää työttömyyskorvauksensa. Asian problematiikkaa havainnollistaa esimerkiksi UKKO.FI-palvelun artikkeli (https://www.ukko.fi/blogi/olenko-paatoiminen-yrittaja-vai-sivutoiminen-yrittaja/ ).

Eli uusien työpaikkojen luominen tähän maahan on tältäkin osin utopistinen tavoite, koska ihmiset joutuvat esimerkiksi lyhyen jakson päätoimisena yrittäjänä toimimisensa jälkeen pelkäämään, että työn loppuessa TE-toimisto näkeekin heidät edelleen päätoimisina yrittäjinä, jolloin kausitöitä tehnyt päätoiminen yrittäjä putoaa taloudellisesti tyhjän päälle.

Kotimaisille työttömille on tulevaisuudessa luvassa todennäköisesti vain tempputyöllistämistä ja 9 euron päiväkorvauksen orjatöitä. Jos haaveilet yrittäjyydestä niin saatat pudota hyvin helposti taloudellisesti tyhjän päälle. Ja isoin virhe, mitä voit suomalaisena yrittäjänä tehdä on menestyä, koska silloin saat kimppuusi verokarhun ja paljon erilaisia maksuja. Tällaisessa toimintaympäristössä moni ei lähde ollenkaan kokeilemaan yrittäjyyttä, oli sitten tavoitteena yhden henkilön toiminimiyritys tai kasvuvetoinen ja työllistävä keskisuuri yritys. Riskit ovat yksikertaisesti aivan liian suuret. Korkean verotuksen ja korkeiden elinkustannusten vuoksi melko hyvääkin palkkaa saava työntekijä ei pysty kuluttamaan paljoa palveluihin, koska suurin osa tuloista menee elämän perustarpeisiin kuten ruokaan ja asumiseen. Näin kansantalouden kiertokulku hidastuu ja lopulta lamaantuu. Edessämme on kaikkien aikojen suurtyöttömyys.

Vihreiden mainostama työvoimapula on todellisuudessa halpatyövoimapula, jossa halpatyö ei riitä elämiseen ja jossa suomalainen veronmaksaja maksaa halpatyön teettämisen hinnan räjähdysmäisinä sosiaaliturvamenojen kasvuna. Toimeliaat suomalaiset, niin työttömät kuin yrittäjyydestä haaveilevat, jotka yrittävät jotenkin selviytyä tässä koronan aiheuttamassa katastrofaalisessa taloustilanteessa, törmäävät mainitsemaani miinakenttään, jossa ahkeruus ja yrittäminen on tehty niin haastaviksi ja taloudellisesti kannattamattomiksi, että yhä useampi suomalainen tulee laittamaan hanskat tiskiin. Kun valtion ja kuntien kassat huutavat tyhjyyttä niin toivotan onnea punavihreän hallituksen suunnitelmiin rahdata 80000 työperäistä maahanmuuttajaa tänne lähestulkoon konkurssikypsään maahan.

21.6.2020 Helsingin poliisin vähättelevä tiedotuslinja Hietalahden tapahtumista

Helsingin poliisilaitoksen mukaan lauantain ”nuorison” hyökkäys poliiseja kohtaan oli ”päihtyneiden nuorten päähänpisto.” Hietalahdessa heitettiin poliiseja kohti kiviä, tuhottiin poliisiautoja ja ammuttiin poliiseja kohti ilotulitteilla. Ei tällaista poliisia vastaan kohdistunutta hyökkäystä voi minkään mittapuun mukaan kutsua ”päihtyneiden nuorten päähänpistoksi”. Tosiasia on se, että poliisia vastaan on tehty laajamittainen hyökkäys, jossa on loukkaantunut useita poliiseja. Silminnäkijöiden mukaan Hietalahdessa nuorisojoukot olivat huudelleet Black Lives Matter-tunnuslauseita ennen väkivaltaista hyökkäystä poliisia kohtaan.

Mitkähän mahtavat olla tunnelmat Helsingin poliisin kenttäpoliisien keskuudessa, kun heidän tutkinnanjohtajina toimivat esimiehensä eivät puolusta omiaan tällaisissa tapauksissa? Onko joku tukkinut Helsingin poliisijohdon suut? Sisäisen turvallisuuden ylin vastuuhenkilö Suomessa on sisäministeri Maria Ohisalo (Vihr.). Hänen pitäisi nopealla aikataululla ohjeistaa poliisi avoimempaan tiedotuslinjaan rikoksista. Tätä lienee kuitenkin turha odottaa, koska vihreiden ideologiaan ei sovi tosiasioiden tunnustaminen.

Ymmärtääkö Helsingin poliisi ollenkaan sitä, että kun se vähättelee Hietalahdessa poliiseja vastaan kohdistuneita hyökkäyksiä, niin se vähättelee samalla myös kantasuomalaisiin kohdistuvia rikoksia? Poliisin pitää ymmärtää se vakava tosiasia, että sen pitää kaikissa olosuhteissa olla uskottava turvaaja. Uskottavuus on todella kovalla koetuksella Hietalahden tiedotuslinjan jälkeen.

Olemme ainakin Helsingissä kovaa vauhtia menossa siihen suuntaan, että poliisilaitoksemme alkaa olla pahasti politisoitunut vihervasemmistolaisella tiedotuslinjalla. Olen aina arvostanut korkealle Suomen poliisia ja arvostan edelleen erityisesti kenttäpoliiseja, näitä hienoja miehiä ja naisia, jotka pitävät huolta yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta. Mikäli Helsingin poliisin tiedotuslinja jatkuu samanlaisena, se itse asiassa uhraa omat poliisivoimansa suvaitsevaisuuden alttarille. Kuka oikeudenmukainen ja suoraselkäinen poliisin ammatista haaveileva henkilö hakee tulevaisuudessa enää poliisikouluun, jos vakavia rikoksia pitää verrata julkisuudessa pikkupoikien omenavarkaisiin?

8.6.2020 Autoilijat, valmistautukaa uusin veroihin ja maksuihin

Tämän päivän Iltasanomat uutisoi, että Sitra ehdottaa Suomeen yleistä tien­käyttö­maksua ja ”lattia­hintaa”, joiden tarkoituksena pitää koronan halventama bensa ja diesel jatkossa tarpeeksi kalliina. ”Osa liikenteen suuresta verouudistuksista on Sitran näkemyksen mukaan tehtävä vähitellen, sillä kansalaisten vastustus on muutoin todennäköisesti liian suurta.”

(lähde: https://www.is.fi/autot/art-2000006534130.html ).

Suomen kokonaisveroaste on maailman kovimpia. Verotuksen ja maksujen pitää perustua demokraattisessa maassa kansalaisten hyväksyntään. Sitran ehdotus on oppikirjamainen esimerkki sammakosta kiehuvassa kattilassa. Minkälainen on sellaisen maan moraali, joka laskelmoi uudet verot ja maksut tarpeeksi hitaasti toteutettavaksi, jotta kansalaiset eivät huomaa asiaa? Tämä on täysin demokratian vastaista salailua. Sitran ehdotus pitää kuopata heti alkuunsa.

Valtaosa Suomen kansasta ei hyväksy uusia veroja ja maksuja. Niitä pitää alentaa, jotta Suomeen syntyy lisää yritystoimintaa ja työpaikkoja. Moni suomalainen käy autolla töissä, joten mahdollisten uusien autoiluun kohdistuvien veronkorotusten myötä moni tulee miettimään kahteen kertaan, että kannattaako töissä enää käydä, kun matkakustannukset syövät yhä suuremman osan palkasta.

Sitran ehdotus vahvistaa sen käsityksen siitä, että Suomessa kansalaiset ovat järjestelmää varten eikä toisin päin. Järjestelmä tietää aina paremmin kansalaisten edun ja sammuttaa kovalla verotuksella yrittämisen ja työnteon kipinän. Ilman kipinää ei synny mitään uutta toimeliaisuutta, vaan raskaaseen verotaakkaan väsyneet kansalaiset lopettavat työnteon ja yrittämisen kokonaan tässä maassa.

27.5.2020 Terveyspalvelut lähdössä kovalle yksityistämislaukalle Helsingissä

Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi viime viikon tiistaina kahden yksityisen terveysaseman väliaikaisena mainostetun kokeilun, joka saattaa hyvinkin avata Pandoran lippaan Helsingin sote-palveluiden ja pitkässä juoksussa monien muidenkin julkisten palveluiden yksityistämiseen. (lähde: https://www.hel.fi/static/public/hela/Sosiaali-_ja_terveyslautakunta/Suomi/Paatoshistoria/2020/Sote_2020-05-19_Sotelk_8_Pk/BBF59CBD-4682-CC33-B75E-72477D200000/Sosiaali-_ja_terveyslautakunnan_esitys_kaupunginha.html )

Jätin kokouksessa yksityistämiskokeilun hylkäysesityksen. Lautakunnan enemmistö päätti kuitenkin hyväksyä sosiaali- ja terveysviraston suunnitelman kahden helsinkiläisen terveysaseman ulkoistamiskokeilusta.

Mielestäni tällainen väliaikaiseksi kokeiluksi mainostettu hanke saattaa tosiasiallisesti tulla pysyväksi käytännöksi, mikä johtaisi ajan myötä siihen, että yhä useampi helsinkiläinen terveysasema yksityistettäisiin.

Suomen päätöksentekohistoriassa on useiden vuosikymmenien ajalta paljon esimerkkejä siitä, että väliaikaiseksi mainostetut hankkeet ovatkin tulleet pysyviksi. Julkinen terveydenhuolto on keskeinen hyvinvointiyhteiskunnan palvelu. Avaamalla portit yksityistämiskehitykselle vaarannetaan koko julkisten palveluiden olemassaolo pitkässä juoksussa.

Mikäli tällainen julkisten palveluiden yksityistämiskehitys jatkuu tulevaisuudessa, niin vaarana on ennennäkemätön kermankuorinta, jossa veronmaksajien rahaa siirtyy yhä enemmän yksityiset terveyspalveluyritysten kassaan. Pahimmassa tapauksessa yksityiset palveluntuottajat ottavat potilaikseen vain terveitä ja hyväkuntoisia potilaita, koska nämä on halvempi hoitaa kuin sairaimmat potilaat. Kuka on se yksityistämiskehityksen ns. takuumies, joka muka takaisi, että yksityistäminen hoidetaan asiallisesti, kun riskejä on mm. yksityisten terveyspalveluyritysten aggressiivinen verosuunnittelu ynnä muuta vastaavat porsaanreiät?

Yksityisillä terveyspalveluiden tarjoajilla on toki erittäin tärkeä rooli terveyspalveluiden tarjoamisessa, mutta laajempi terveysasemien yksityistäminen on ongelmallista, koska siinä kunnan peruspalvelusta tehdään voittoa tavoittelevaa toimintaa. mikä sotii hyvinvointiyhteiskuntamme perusperiaatteita vastaan. Lautakunta teki ennen kaikkea ideologisen valinnan siitä, että Helsingin terveyspalveluita aletaan yhä enenevissä määrin yksityistämään.

Asia etenee seuraavaksi Helsingin kaupunginhallituksen käsittelyyn ja siitä sitten valtuustoon päätettäväksi.

23.4.2020 Ruotsin laumasuojastrategia uhraa yli 70-vuotiaat koronalle

Ruotsissa yli 70-vuotiaat eivät välttämättä pääse tehohoitoon. Tämä on järkyttävää toimintaa ja osoittaa ns. laumasuojastrategian todelliset kasvot:

”Ruotsin yleisradioyhtiön SVT:n mukaan iäkkäämpien tehohoidossa olevien koronapotilaiden osuus on Tukholman alueella pudonnut maaliskuun lopun jälkeen puoleen aikaisemmasta. SVT kertoo puhuneensa useiden lääkäreiden kanssa. He kertoivat, osa nimettöminä, että maaliskuun lopussa annettiin uudet ohjeet siitä, ketä tehohoitoon hyväksytään. Yhä useampi yli 70-vuotias ei tehohoitoon enää pääse.” (lähde: https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/a0806162-68ff-471a-abdc-293849d03a76  ):

Tässä on niin sanotun laumasuojastrategian todelliset kasvot. Tehohoitopaikat eivät riitä kaikille ja Ruotsi uhraa omat vanhuksensa koronalle. Suomessa olisi viimeistään nyt herättävä siihen, että puheet laumasuojastrategiasta on lopetettava. Jos kannatat laumasuojastrategiaa niin kannatat raakaa potilaiden priorisointia. Laumasuojastrategia on täysin moraaliton ja sotii länsimaista ihmisoikeuskäsitystä vastaan. Merkitseekö oikeus elämään enää mitään, kun osa asiantuntijoista vaatii Suomen talouden avaamista pikapuoliin? Pitääkö talous avata sen hinnalla, että Suomenkin vanhusväestö uhrataan rahan alttarille?

23.4.2020 Korona leviää myös ulkona, nyt tarvitaan ulkonaliikkumiskielto

Hollantilais-Belgialaisissa tutkimuksissa on käynyt ilmi, että korona voi levitä pisaratartuntana pitkiä matkoja myös ulkoillessa. Tutkimuksen tehneiden tiedemiesten johtopäätös on se, että samaan suuntaan kävelevien ihmisten turvaväli tulisi olla ainakin 4-5 metriä, juoksijoihin ja hitaasti pyöräleviin ainakin 10 metriä ja nopeasti pyöräileviin ainakin 20 metriä. On erittäin tärkeää sisäistää tutkimuksen ydin koronan leviämisen kannalta: ”Ihmiset, jotka aivastavat tai niistävät levittävät pisaroita kovemmalla voimalla, mutta myös pelkästään hengittävät ihmiset levittävät (koronaa levittäviä) hiukkasia”.

Nyt kun ilmat ovat alkaneet lämmetä ja aurinko paistaa, niin ulkoilijoiden määrä lisääntyy. Tämän tutkimuksen perusteella nykyiset ulkoilijoiden turvavälit ovat aivan liian lyhyet ja korona leviää myös ulkoillessa, ei pelkästään ruokakaupoissa ja muissa sisätiloissa. Nyt olisi vielä mahdollisuus määrätä ulkonaliikkumiskielto, jotta korona-epidemia saataisiin nujerrettua. Maltillisempi vaihtoehto on kieltää pyöräily ja juokseminen ulkona, mutta tällaista välimallin rajoitusta on vaikea valvoa, joten ulkonaliikkumiskielto olisi kaikille selkeä rajoitustoimenpide. Ulkonaliikkumiskiellon vetovastuu tulee antaa Suomen puolustusvoimille. Poliisilla on niin vähän resursseja, että ne tulee valjastaa kiirellisten hälytystehtävien suorittamiseen. Mikäli ulkonaliikkumiskieltoa ei saada nopealla aikataululla voimaan, niin vaarana on se, että hyvin moni tulee saamaan korona-tartunnan lenkkipolulla, eli siis paikassa, jossa he luulivat olevansa turvassa koronalta.

Lähteet: https://medium.com/@jurgenthoelen/belgian-dutch-study-why-in-times-of-covid-19-you-can-not-walk-run-bike-close-to-each-other-a5df19c77d08

Check also the Q&A with the Investigators: https://medium.com/@jurgenthoelen/why-in-times-of-covid-19-you-should-not-walk-run-bike-close-behind-each-other-follow-up-with-q-a-ca44e12cc54d

(1): https://www.demorgen.be/nieuws/belgisch-onderzoek-fietsen-joggen-of-wandelen-doe-je-best-niet-achter-elkaar-in-tijden-van-corona~b60aece6/

(2): https://www.hln.be/wetenschap-planeet/wetenschap/belgisch-onderzoek-fietsen-joggen-of-wandelen-doe-je-best-niet-achter-elkaar-in-tijden-van-corona~a60aece6/

(3): http://www.urbanphysics.net/Social%20Distancing%20v20_White_Paper.pdf

(4): http://www.urbanphysics.net/COVID19_Aero_Paper.pdf

15.4.2020 SDP ajaa Helsinkiin omia terveysasemia eri kieliryhmille

Helsingin kaupunginvaltuutettu Pilvi Torsti (SDP) on jättämässä valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että Helsinkiin tarvittaan omia terveysasemia eri kieliryhmille. Torstin valtuustoaloitteessa tullaan ehdottamaan somalin-, venäjän- ja arabiankielisiä terveyskeskuspalveluita. Torsti perustelee tätä kielellisillä oikeuksilla ja vertaa tilannetta ruotsinkielisiin, jotka pääsevät terveyspalveluissa asioimaan omalla äidinkielellään. (lähde: https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006475718.html?ref=rss&fbclid=IwAR3WHoT19AZ1ZGORR7XytaaudyTiebbf_uuolGw6XgCvJ4fQItlSaiUYaTw )

Torsti on entinen kansanedustaja ja toimii nykyisin liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan valtiosihteerinä. Eli kyseessä ei ole minkään rividemarin ehdotus, vaan SDP:ssä paljon vaikutusvaltaa käyttävän henkilön ajama valtuustoaloite. Näin ollen ei ole mitään syytä epäillä, etteikö SDP:ssä olisi laajemminkin ja koko valtakunnan tasolla kannatusta Torstin aloitteelle omien terveysasemien perustamiselle eri kieliryhmille . Tässä saattaa hyvinkin olla alku sille, että palveluita toisensa jälkeen ruvetaan tarjoamaan maahanmuuttajan omalla äidinkielellä verovaroin kustannettuna. Kansainvälisesti tilanne näyttäytyy outona, ja on vaikea löytää maata, jossa oman kotimaan virallista kieltä väheksytään oman maan kansalaisten toimesta niin paljon kuin Suomessa.

Aloite asettuu erittäin mielenkiintoiseen valoon kotouttamispalveluiden suhteen. Yksi keskeisiä kotouttamiskustannuksia on verorahoistamme kustannettavat suomen kielen opinnot. Torstin aloite on täysin ristiriidassa suomen kielen oppimisen kanssa. Mikäli hänen aloitteensa hyväksytään Helsingissä, niin sen jälkeen yhteisiä verorahojamme on tarkoituksenmukaista säästää ja lopettaa verorahoilla tarjottavat suomen kielen opinnot kokonaan. Sitä ei voi missään nimessä hyväksyä, että samaan aikaan laajennetaan julkisten palveluiden kielivalikoimaa ja samalla tarjotaan myös verovaroin kustannettuja Suomen kielen kursseja.

Torstin aloite vaatii Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunnon kaupunginhallitukselle. Itse ilmoitan jo tässä vaiheessa, että tulen esittämään lautakunnassa Torstin valtuustoaloitteen hylkäämistä. On SDP:ltä uskomatonta politiikkaa ehdottaa tällaista, kun kuntatalous on ympäri Suomea kriisissä. Mikäli aloite menee läpi, niin tulemme näkemään uusia aloitteita, jossa vihervasemmisto vaatii eri puolille Suomea julkisten palveluiden kielivalikoiman laajentamista. Meillä tulee ihan oikeasti olemaan suuria vaikeuksia säilyttää edes jonkinnäköiset julkiset palvelut tulevaisuuden Suomessa. Karsintaa siis joudutaan tekemään halusimme sitä tai emme. Jokainen voi miettiä, että kuinka uskottavasti SDP voi ajaa kuntatalouden vahvistamista, kun sen vaikutusvaltaiset poliitikot ajavat tällaista politiikkaa